Şişli Ermeni Mezarlığı

Abide-i Hürriyet Cad. No: 4, 34381 Şişli.
Tel: (0212) 248-0072
Faks: (0212) 246-6015

1865 yılında devlet tarafından tahsis edilmiş olan 50 bin m2 genişliğindeki Şişli mezarlığı zamanla gerçekleşen ilavelerle bugünkü görünümünü kazanmıştır. 1893 tarihli bir fermanla mezarlık girişinin iki yanına Müdüriyet veya din adamları ve bekçiler için binalar yapıldı.

Bu eski binalar Patrik Mağakya Ormanyan’ın tasarımıyla ve Mihran Kalfa tarafından 1903’te kemerli görkemli bir kapı ilavesiyle yeniden inşa edilirler.

Mezarlıkta, etkileyici görünüşleriyle ziyaretçilerin dikkatini çeken birçok muazzam ve hoş görünüşlü anıt ve mezar taşı bulunmaktadır.

Mezarlıkta devlet adamları, siyasetçiler, kamu çalışanları, eğitimciler, tiyatrocular, şairler, yazarlar, hukukçular, hekimler ve çeşitli mesleklere ait kişiler gömülü bulunmaktadır.

Bu mezarlık 31 adaya bölünmüştür.
Din adamlarına ait olan özel bölümde patrikler de bulunmaktadır:
Horen Aşıkyan (1842-1899)
Mağakya Ormanyan (1841-1918)
Hovhannes XII. Arşaruni (1854-1920)
Mesrob I. Naroyan (1875-1944)
Karekin I. Haçaduryan (1880-1961)
Şınorhk Kalustyan (1961-1990)
Karekin II. Kazancıyan (1961-1990)

Başepiskopos Kevork Arslanyan (1867-1951)
Episkopos Karekin Sırvantzdiyantz

Burada bulunan bazı tanınmış kişileri ise şöyle sıralayabiliriz:
Hırant ve Zabel Asadur (1863-1934)
Yeğya Demircibaşyan (1851-1908)
Hagop Martayan (1895-1979)
Hagop Mıntzuri (1886-1978)
Yervant Oskan
Kevork Pambukciyan