Surp Garabed Korosu / Surp Garabed Kilisesi, Üsküdar

Gözetmen: Peder Bedros Buldukyan
Baş Muganni: Tavit Tütün

Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nin 1918’de kurulmuş olan korosudur. Koro’nun ilk şefi, kurucularından Vartan Sarkisyan’dır. İlk dönemlerde karma elemanlardan oluşan koro daha sonra erkek korosuna dönüşür. 1947’den 1958 yılına kadar Üsküdar Surp Haç Lusavoriç korosuna birleşir ve Üsküdar Miyatsyal korosu kurulur. Surp Garabed Korosu 1958’den itibaren ayrılarak çalışmalarına devam eder.

Günümüzde Yetkili Okuyucu Krikor Meşaleciyan’ın önderliğinde çalışmalarına devam etmektedir.