Surp Hripsimyants Muganni Heyeti / Surp Hıripsimyants Kilisesi, Büyükdere

Gözetmen:
Baş Muganni: Vahram Dzerunyan

Büyükdere Surp Hıripsimyants Kilisesi muganni heyetidir. 1946’da kurulmuştur. Muganniler Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Ana Ezgi (Mayr Yeğanag) ile seslendirmektedirler. “Yerajışdasirats” ismiyle de anılan muganni heyeti bu ismi geçmişteki Yerajışdasirats Miyutyun’dan (Müzikseverler Derneği) almıştır. Erkek elemanlardan oluşan ilk koronun şefi Nigoğos Tataryan olmuştur.