SURP KARASUN MANUK ERMENİ KİLİSESİ – HATAY

İletişim Bilgileri
52. Sokak No. 4, 31200 İskenderun, Hatay
Tel. (0326) 617-2614 ve (0326) 613-9240

İskenderun’daki (Ağeksantrig) kilisenin gerçek yapım tarihi konusunda bilgi sahibi değiliz. Kilise 1987’de İstanbul Patrikliği tarafından yenilenerek Patrik Şınorhk’un eliyle takdis edilip yeniden ibadete açıldı. 2001 yılında ise yeniden onarılarak Patrik Mesrob II. eliyle kutsanmıştır.

Harita