SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ – MARDİN

İletişim Bilgileri
Kale Mahallesi, 47801 Derik, Mardin
Tel.: (0482) 251-3711, (0482) 251-2321

Derik’teki Surp Kevork Kilisesi’nin gerçek yapım tarihi belli değildir. Bazı kayıtlara göre kilise 1650 yılında yapılmıştır. 1915 yılından sonra Devlet Hazinesi’ne devredilmiş olan bina değişik amaçlarla kullanılmıştır. 1957 yılında bölgenin cemaati tarafından Devlet’ten satın alınarak Garabed Keçeci isminde Derikli bir Ermeni’nin ismine kaydedilir. Onun ölümünden sonra da varislerine devredilir.

Kilise’nin son onarımı 2004 yılında gerçekleşerek Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kutsanıp yeniden ibadete açılır.

Harita