Tarkmançats İ. Y. Derneği

Karakaş Sok. No: 9, 34347 Ortaköy.
Tel. (0212) 261-7751.

1906 yılında karma eğitime geçen Tarkmançats Okulu, 1998 yılında köklü bir onarımdan sonra 3ay gibi kısa bir sürede sekiz yıllık ilköğretim programına uygun hale getirilmiştir. Fakat bir türlü mezunların birliği bütünlüğü konusunda süreklilik sağlanamamıştır. Bu eksikliğin giderileceği derneğin ise, zaman zaman çok parlak dönemler yaşasa da, giderek işlevini yitirdiği görülmüştür.

90’lı yılların sonuna gelindiğinde ise derneğin gerekliliği ve gençlerin talebi de göz önüne alınarak, derneğin tekrardan açılıp faaliyete geçilmesine karar verilir. Buna bağlı olarak da, 2000 yılında “Tarkmançats Okulundan Yetişenler ve Sevenler Derneği” adıyla tekrardan faaliyetlerine başlar.

Dernek, Tarkmançats Okulu mezunları ve sevenlerini TOYSD’nin çatısı altında toplamayı, onlara sıcak bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.