Tarkmançats Korosu / Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Ortaköy

Gözetmen:  Peder Zaven Bıçakcıyan
Baş Muganni:

Ortaköy Surp Astvadzadzin Kilisesi’nin korosudur. Semtte daha önce “Şınorhali” isimli bir korodan da bahsedilmektedir. Harutyun Akhkadikyan yönetimindeki bu koro belli bir dönem faaliyet gösterdikten sonra çalışmalarını sonlandırır. 1940’ta günümüzde var olan koro kurulur. Erkek üyelerden oluşan koronun ilk şefi Hagop Hagopyan’dır. Adını semtteki Tarkmançats Okulu’ndan alır.

Günümüzde ise Rober Doğanay’ın önderliğinde çalışmalarına devam etmektedir.