TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ KAYMAKAMI BAŞEPİSKOPOS KAREKİN BEKÇİYAN’IN KUDÜS MESAJI

Kategori: Belgeler,Cismani,Dini,Dinlerarası,Ekümenik,Kilise

Başepiskopos Karekin BekçiyanPatriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan Hazretleri, 14 Aralık 2017, Perşembe, Kudüs’teki gelişmeleri değerlendiren bir mesaj kaleme aldı. Patriklik Kaymakamı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak kabul ettiğini ilan etmesi üzerine başlayan küresel gerginliği ve Ortadoğu barış sürecinin gördüğü zararı büyük keder ve endişe içinde izlemekteyiz. İsim anlamıyla “Esenlik Kenti” Yeruşalim olan ve Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in kutsal kabul ettiği Kudüs’ün çatışmalara vesile olması ise büyük üzüntüye sebebiyet vermektedir.

Dinsel anlamda bir dünya ve insanlık mirası olan Kudüs kentinin siyasete böylesine alet edilmesi ise genel olarak Hristiyanlar’ı ve özelde ise Ermeni Kilisesi olarak bizleri daha da endişelendirmekte ve yaralamaktadır. Tek Tanrı’lı dinlerin ortak dini ziyaret ve ibadet mekanı olan Kudüs’ün bu vasfının zarar görmemesi için tüm tarafların ortak gayret göstermesi gerektiği inancındayız.

Zaten son derece kırılgan olan Dünya barışının her zamankinden daha büyük bir tehdit altında olduğu bu günlerde gerilimin azaltılması ve zaten var olan sorunların daha büyük çatışmalara dönüşmemesi için tarafların soğukkanlılık ve itidal ile davranmalarını diliyoruz.

Yüce Rab’bimiz konuya taraf olan tüm liderlere kalıcı bir barışın tesisi için gayret etme hikmeti ve karşılıklı hoşgörü ve anlayışı ihsan etmesi için duacıyız.

Dünya’nın ve özellikle Ortadoğu’nun ve Ülkemizin barışı ve esenliği için yapılmakta olan tüm dualara kalben katılıyor ve Yüce Rab’bin yüreklere nefretin ve öfkenin yerine göksel sevgiyi göndermesi için dua ediyoruz”.