TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ’NDEN

Kategori: Belgeler,Bülten,Cismani,Dinlerarası

badiarkaran logo

Sevgili cemaatimiz,

Her pazar olduğu gibi bu Pazar günü de Allah’ın izzetine adanmış mukaddes kiliselerimizde ibadet etmek üzere toplanacağız. Bir Hristiyan inanlı olarak yaptığımız ibadet esnasında Rabbin Kelamını duyuyor, Rabbin Sofrasına yaklaşarak Mesih’in Kutsal Bedeni ile Kanına paydaş oluyoruz. Rabbin Sofrası açıldığında imanımızda yenileniyor, güçleniyor ve vaftiz andımızı hatırlıyoruz. Aynı zamanda Rabbin bizleri ne kadar sevdiğini hatırlıyoruz. Bu sevginin en büyük göstergesi Biricik Oğul’u Mesih’i dünyaya göndermesidir. İsa Mesih bizlere her zaman, bıkıp usanmadan dua etmemizi öğretti. Dua ederken yüreklerimizi açıyor, yüreklerimizin derinliklerinden dileklerimizi “Senin iraden olsun”diyerek Rabbin güçlü iradesine teslim ediyoruz.

Kilise, inanlılarını özel konular hakkında düşünmeye ve dua etmeye davet eder. Bugün dünyanın esenliği için dua etmemizin yanısıra, özellikle yurdumuz Türkiye için dua etmeye çağrılıyoruz. Bilindiği üzere Devletimiz muhtemel terör hareketlerinin önlenmesi, barış ve esenliğin tesis edilmesi amacıyla askeri müdahelede bulunma kararı almış ve “Zeytin Dalı” harekatı başlamış bulunmaktadır.

Resul Pavlus “krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulmasını” öğütlüyor (I. Timoteos, 2:1-2). Cemaatimiz bu yurdun ayrılmaz bir unsurudur ve kadimden gelen sadakatle bu yurda bağlıdır. Kutsal Kitab’ın öğretisi doğrultusunda, cemaatimizin ruhani merkezi olan Patriklik Makamı, kiliselerimizde icra edilecek ayinler esnasında Silahlı Kuvvetlerimiz mensupları için dua edilmesi talimatı vermiş bulunmaktadır.

İyiliksever Tanrımız, insanların yüreklerinde insan sevgisi duygusunu uyandırsın ve anlamsız terör hareketleri son bulsun. İnsanlar barış, sağduyu, ve refahın değerlerini takdir ederek, yaşamlarını bu değerler üzerine bina etsinler.

Kişisel dualarımızda da bu önemli konuları hatırlayalım. Şehit olmuş silahlı kuvvetlerimiz mensuplarını hatırlayalım. Onların ailelerinin ve yakınlarının Tanrıdan teselli bulmaları için dua edelim.

Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve esenliği için dua edelim. Tüm vatandaşların barış ve huzur ortamının semereleriyle yaşamalarını niyaz edelim.

Tanrı hepimizin dualarını kabul etsin ve lütuflarıyla hepimizi bereketlesin. Amen.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
27/01/2018