ÜÇ YENİ KÂHİN TAKDİS EDİLDİ

Kategori: Kilise

hokevoraganlar

Patrikliğimiz ruhbanları ve cemaatimiz 22 ve 23 Ocak günlerinde büyük bir coşku yaşadılar. Ruhban adayları Diyakos Mikael Donikyan, Diyakos Ayk Mürzyan ve Diyakos Haçik Ohanyan, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kâhin takdis edilerek, Rahip Şınorhk, Peder Şirvan ve Peder Şahen adlarını aldılar.

ÇAĞRI TÖRENİ

Adayların kâhinliğe çağrı töreni, 22 Ocak 2014, Çarşamba, saat 16.00’da, Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nde yapıldı. Episkopos Sahak Maşalyan’ın yönettiği ve Patrikliğimiz din görevlilerini katıldığı akşam dualarından sonra yapılan çağrı töreninde, sunuculuğu Başrahip Tatul Anuşyan ve Peder Drtad Uzunyan yaptılar.

gocum 3

gocum 2

Kilisemiz geleneklerine göre adayların liyakatı ve yaşamı konusunda tanıklıklar verildi. Daha sonra adaylar din adamlığı görevinin sorumluluklarını gönüllü olarak kabul ettiklerini beyan ettiler, tüm sapkın tarikatları reddettiler ve Kilise Atalarının öğretilerine sadık kalacaklarını ve onların takipçileri olacaklarını ilan ettiler. Daha sonra ise Surp Krikor Datevatsi’nin (Datevli Aziz Krikor) kaleme aldığı inanç bildirgesini okudular.

Törenden sonra Episkopos Sahak, Çağrı töreni konusunda kilisede hazır bulunan cemaat üyelerine bilgi verdi ve “Bu üç aday dualarımızın cevabıdır. Geçen yıl, din adamlarımız vefatı sonucu çok üzüldük. Bununla birlikte, kilisemizin yeni hizmetkâr kazanması için Tanrı’ya daha çok dua ettik. Üç adayı bugün kâhinliğe çağırdık. Onlar yarın sabah Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kâhin takdis edilecekler.” dedi. Epiksopos Sahak, herkesi ertesi gün yapılacak takdis töreni ve adaylar için dua etmeye davet etti.

gochum 3

gocum 6

Törenlerden sonra Kilise Vakfı yönetim kurulu tarafından bir çay sofrası düzenledi. Kabulde ruhaniler ve cemaat üyeleri adayları kutladılar.

TAKDİS TÖRENİ

23 Ocak 2014 sabahı, Kumkapı Vortvots Vorodmants Kilisesi’ndeki törenlere Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan riyaset etti ve Surp Badarak’ı sundu. Törenlerde Patriklik din görevlileri ve diyakosları da hazır bulundular. S. Badarak ilahileri Kd. Peder Krikor Damadyan yönetiminde seslendirilirken, Yetkili Okuyucu Edvin Galibyan da orgla eşlik etti.

Tören esnasında, kiliseye sunma görevini üstlenen Rahip Tatul Anuşyan ve Peder Drtad Uzunyan adaylar hakkında bir kez daha tanıklıkta bulunarak, adayların kâhin takdis edilmelerini Kilise adına dilediler.

Daha sonra cemaate doğru dönen ve Tanrı’ya teslimiyet anlamında ellerini yükselterek dünyevi yaşamdan ruhani yaşama geçtiklerini ilan eden adaylar için ruhaniler ve cemaat üç kere “Layıktırlar” diyerek tanıklıkta bulundular. Daha sonra Patrik Genel Vekili adayların üzerine el koyarak onları kâhinlik sınıfına yükseltti.

tsernatrutyun 6tsernatruyun 15Kutsal Yazıların okunmasından sonra yapılan dualarla, yeni pederlere tören kıyafetleri verildi. Tören kıyafetleri giydirilen pederler, “Khorhurt Khorin” (Derin Gizem) adlı ilahinin ve coşku dolu kilise çanlarının eşliğinde yeniden kiliseye girerek kutsal sofranın önünde dizildiler. Başepiskopos Aram, Diyakos Mikael Donikyan’ı Der Şınorhk Apeğa, Diyakos Ayk Mürzyan’ı Der Şirvan Kahana ve Diyakos Haçik Ohanyan’ı Der Şahen Kahana adlarıyla takdis etti. Hemen sonra, yeni kâhinler kiliseyi dolduran cemaati takdis ettiler.

Başepiskopos Aram vaaz ederek kurban olgusunu açıkladı. Tanrı’nın emrine itaat eden İbrahim, inancının ve fedakârlığının kanıtı olarak, oğlu İshak’ı kurban etmeye razı olmuştu. İbrahim’in sadakatini gören Tanrı’nın müdahalesiyle,  İbrahim, sık çalılar arasında sıkışmış bir koç görmüş ve İshak yerine o koçu kurban etmişti. Tanrı’nın Biricik Oğul’unun insanlığın kurtuluşu için dünyaya gelmesi, Yeni Ahit’te, fedakârlığın en büyük örneğidir. Rab İsa Haç üzerinde kendini kurban etti ve bu kurbanın kurtarıcı kudreti, sunulan S. Badaraklar ile günümüze kadar devam etmiş olup, sonsuza kadar devam edecektir. Kilisenin hizmetkârları, Rab İsa Mesih’in kudretine sığınarak, O’nun öğretilerinin rehberliğinde, Kilise’ye ve imanlılara hizmeti kabul ederler. Başepiskopos Aram, yeni din görevlilerine iyi dileklerini sunarak: “Bugün, Kilise babalarının öğretilerine sadık kalmaya ant içmiş üç diyakos, Tanrı önünde boyunları eğerek Kâhinlik sınıfına yükselmişlerdir. Onları kutluyorum. Tanrı onların yolunu aydınlatsın ve kilisemize hizmet edebilmeleri için onları güçlendirsin” dedi.

Vaazdan sonra tüm din görevlileri yeni mesh edilen kâhinlerin alınlarını ve ellerini öptüler.

tsernaturyun 24

RAHİPLİK YEMİNİ

Surp Badarak’tan sonra, Başepiskopos Aram Atreşyan, yeni meshettiği Peder Şınorhk Donikyan’a, özel dualarla “Veğar”ı (Rahiplik başlığı) verdi.

veghar divcyutyuyn

Başepiskopos Aram, dini geçitle kiliseden çıkarken, kiliseyi tamamen dolduran cemaat üyeleri de sıraya girerek, yeni din görevlilerin ellerini öperek, kendilerini tebrik ettiler.

6

SEVGİ YEMEĞİ

Törenlerden sonra, Bezciyan salonunda bir sevgi yemeği düzenlendi. Pederler adına konuşan Peder Drtad Uzunyan, yeni pederlere  “aramıza hoş geldiniz” dedi. Rahipler adına konuşan Episkopos Sahak Maşalyan yeni takdis olan din adamlarını kutladı. Daha sonra, yeni takdis olan pederler adına Rahip Şınorhk Donikyan söz aldı ve takdis oldukları için Tanrı’ya hamd etti. Kendilerini takdis eden Başepiskopos Aram Ateşyan’a, Patriklik ruhanilerine ve yetişmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sözlerinin sonunda, kiliseye layıkıyla hizmet edebilmeleri için, herkesin dua etmesini diledi. Büyük beğeni toplayan Rahip Şınorhk’un konuşması, yoğun alkış aldı. Kapanış konuşmasını ise Başepiskopos Aram Ateşyan yaptı ve Patriklik Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun ve Koğtan Korosu’nun hediyelerini yeni takdis edilen din adamlarına verdi. Yemek hep birlikte okunan “Rabb’in duası”yla son buldu.

yemekte

Kd. Peder Müron Ayvazyan Rahip Şınorhk Donikyan’ın, Manuk Öğer Peder Şirvan Mürzyan’ın ve Yetkili Okuyucu Kamer Karataylı Peder Şahen Ohanyan’ın sağlıçlık görevlerini üstlendiler.

ginkaharlarla

  • tsernatrutyun (15)
  • Asdvadzayin
  • Tsernatrutyun saghavard
  • odzum hayr sihnork
  • tsernatrutyun (37)
  • tsernatrutyun (36)
  • tsernatrutyun (38)
  • tsernatrutyun (39)
  • badarak
  • joghovurt