VAKIF YÖNETİM KURULLARI İLE İLGİLİ RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Kilise

Cemaatimiz üyelerinin malumu olduğu üzere Vakıf Yönetim Kurulu seçimleri uzun süredir yapılamamaktadır. Bundan kaynaklanan sorunlar ise her geçen gün katlanarak cemaat gündemimizi meşgul etmektedir. Cemaatimiz üyelerinin Patrikliğimize ilettikleri rahatsızlıklar ve çözüm talepleri bağlamında konu Ruhani Meclisimizin 1 Temmuz 2020 tarihli 10ncu oturumunda ele alınmıştır.

 

Meclis üyeleri aşağıdaki hususlarda tespitlerde bulunarak açıklama gerekliliğini duymuşlardır.

 

Tüm bu sorunların temelinde yedi yılı aşkın bir süredir yapılamayan vakıf seçimleri yatmaktadır. Hukuk çerçevesinde yönetilmesi şart olan vakıflarımız için bugün yazılı hiçbir kanun ya da yönetmelik bulunmadığından bahisleyeni bir yönetmelik ve/veya kanun hazırlanana kadar idari kararlara başvurulmak suretiyle günü kurtarma çabasına düşülmüştür. Cemaat vakıflarımızın menfaatlerini gözetecek olan yönetim kurullarının teşkili amacıyla Vakıf Seçim Tüzüğü’nün yeniden düzenlenerek hayata geçirilmesi, bu yolda da halkımızın iradesini yansıtacak seçimlerle yeni vakıf yöneticileri seçerek cemaat hayatımızda yenilenme sağlanması daha fazla vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken bir husustur.

 

Cemaat Vakıf Yönetim Kurulu seçimleri yapılana dek geçici bir çözüm olarak öngörülmüş olan, “Vakıf yönetimlerinin bünyelerinden eksilmiş olan üyelerin yerine, yine Vakıf Yönetim Kurulu’nuntalebi doğrultusunda yeni isimlerle tamamlayabileceği” uygulaması ilk günden eleştiriye tabi olduğu veçhile cemaat teamüllerimiz ve adil bir yönetim yaklaşımı bağlamında uygunsuz durumlara yol açabilecektir.

 

Hal böyle iken, bazı Vakıf YönetimKurulları’nınbirinci derece akrabalarını kendi vakıf yönetimlerine dahil etme girişimleri basına yansımıştır.Bu durum cemaatimiz üyeleri ve diğer yönetim kurulları açısından rahatsız edici bulunmuştur. Bunu göz önünde bulundurarak Vakıflarımız’ın adilane yönetim anlayışı bağlamında Ruhani Meclisimiz de cemaatimizin kaygılarını taşımakta olup bu hassasiyetleri ilgili mercilere iletmiştir.

 

Devletimizin denetimine tabi Vakıflarımızın idare şeklinde ortaya çıkan aksaklıklar, gerekli mercilerin dikkatinde olup konunun en acil şekilde çözüme ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılıyor olduğundan hareketle gereğinin sağlanması yönünde dualarımızı sürdürmekteyiz.

 

1 Temmuz 2020

12176

RUHANİ MECLİS DİVANI