YENİKÖY KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat

yenikoyYeniköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, 28 Şubat 2014, Cuma, saat Patrikhane’yi ziyaret ederek, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kabul edildiler.

Ziyaretçiler, son günlerde, kilisede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere gelmişlerdi. Bir önceki yönetim kurulu başkanı Hagop Baltayan, yapılan seçimin iptali hususunda yargıya başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen yetkili merci, seçimin iptaline karar vermişti. Yönetim Kurulu üyeleri bu durumdan duydukları rahatsızlığı belirterek, kararın değişmesi için kendilerinin de yargıya başvuracaklarını söylediler. Ayrıca, son dönemlerdeki çalışmaları hakkında da bilgiler sundular.

Başepiskopos Aram Ateşyan, kilisede yaşanan bu tatsız olaylardan duyduğu memnuniyetsizliği bildirerek, benzer olayların, yarardan çok zarar getireceğine inandığını söyledi. Kişiler arasındaki anlaşmazlığın son bulmasını ve yöneticilerin kilise yararına daha sağlıklı kararlarlar verebilmeleri olanağını bulmalarını diledi.