ZİBEÇ Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklara Yardım Kolu

Zakirbaşı sok. No: 32, 34021 Kazlıçeşme.
Tel.: (0212) 510-8052 (735)
Fax.: (0212) 679-6437
E-mail: info@zibec.org
Web Sitesi: http://www.zibec.org

1999 yılında Samatya Anarat Hığutyun Okulu Müdürlüğü’nü yapan Sinair Yıldız’a engelli bir çocuk ailesi müracaat ederek çocuğunu kaydettirmek ister. Zira o okulda birkaç engelli olduğunu duymuştur. Müdür Sinair Yıldız bu talebe hemen olumlu cevap verir, zira zihninde özel bir alt sınıf açma fikri yatmaktadır. Ancak okul kurucusu, okulunda oluşan engelli sayısının giderek artmasından ve başka çocukların da gelmesiyle okulun adının engelliler okuluna çıkacağından endişe duymaktadır. Okulunda engelliler için bir alt sınıf yoktur ve bu çocuklara yeterli eğitim verilmesi mümkün değildir. Sadece vakit harcanmaktadır, ki bunun da o çocuğa hiçbir faydası dokunmayacaktır.

Okul kurucusundan talebine olumsuz cevap alan anne “Biz bugüne kadar yalnız yaşadık, bundan sonra da yalnız yaşamasını biliriz” diyerek tepki verir ve çocuğunu kolundan tutarak okulu terk eder. İşte annenin verdiği bu cevap Sinair Yıldız’ı altüst etmiştir ve o anda kafasında engelliler için bir kurum oluşturulması projesi zaten şekillenmeye başlamıştır.

Derhal bu aileyi ve engelli çocuğu olan başka bir aileyi de yanına alarak bu projesini onlara açıklar ve kendilerinden işbirliği ister. Böylece oluşan çekirdek kadro kendi çapında girişimlere başlar. Başka engelliler aranır. Engelli sayısı otuz beşlere ulaştığında Patrik Hazretleri’ne durum anlatılarak desteği istenir ve çeşitli mercilere müracaat edilerek teşebbüslerde bulunulur.

Cemaatimizde böyle bir sivil toplum hareketinin başlaması bir ilktir. Çok büyük ilgi görür. Sanki herkes böyle bir oluşumu beklermişçesine büyük destek verir. Sonuçta İstanbul’daki cemaatimizde 100’ü aşkın muhtelif zihinsel ve bedensel engelli çocuk tespit edilir. Çekirdek kadro çığ gibi büyüyerek çoğunluğu engelli ailelerden oluşan 25 kadar gönüllünün fedakâr gayret ve çalışmaları ve de Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın kapılarını açması ve yer vermesi sonucunda 2002 yılı 12 Ekimi’nde hazırlıklarını ve eğitim kadrosunu tamamlayarak hastane bünyesinde ZİBEÇ engelliler bölümü olarak hizmete girer.

Temel amacı özürlü çocuklarımızın ve ailelerinin acılarını çok yönlü olarak paylaşmak ve onların eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamaktır.