Yayın:
Patrik Hovagim Yayınları

Patrikliğin tarihi konuları içeren yayın serisi olan Patrik Hovagim Yayınları’ın 6. kitabı, Hımayak (Peder Drtad Kahana) Uğurluyan’ın “Gümşyan Indanikı” (Gümşyan Ailesi) adlı eseri, yayınlandı.

Yazar, “Kayseri’nin tanınmış aileleri ve etkin Kayserililer”in tarihi üzerinde incelemeler yapmıştır. Bu bağlamda tanınmış iki monografisi “Gülbenkyan Ailesi” ve “Gümşyan Ailesi”dir.

Çalışmanın el yazısı, yaklaşık yirmi yıl önce, yazarın oğlu Garbis Uğurluyan tarafından Patrikliğimize teslim edilmişti. Garbis Uğurluyan, Gülbenkyan Ailesi monografisinin yayınlanması sonrasında, 2006 yıl sonunda, Gümşyan monografisinin de yayınlanmasını diler. Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin takdisi ile çalışma başlar. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda, 2014 yıl sonunda matbaaya verilen kitap, yazarın ölümünden yaklaşık yetmiş yıl sonra yayınlanıyor. Kitap, Cemaatimiz içersinde kıyasla daha az tanınmış Gümşyan Ailesi, Hovhannes Gümşyan’ın yaşamı ve çalışmalarını, daha yakından tanıtacak niteliktedir.

208 sayfalık kitapta, yazarın incelemelerinin dışında, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Diyakos Vağarşag Seropyan’ın giriş yazısı, yazarın biyografi ve resimleri, el yazısından bir sayfa, Gümşyanlar ve Kayseri tarihi ile ilgili ve daha önce yayınlanmış ve yayınlanmamış resimler, çeşitli belgeler, özel isimler indeksi, ekler, Kayseri Ruhani Önderleri’nin listesi, kitabeler, çalışmada ismi geçen isimlerin biyografileri ve resimleri vs. bulunmaktadır.

Calouste Gulbenkyan Vakfı’nın sponsorluğunda yayınlanan kitabı, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Diyakos Vağarşag Seropyan yayına hazırlarken, kapak tasarımı Aris Karafil tarafından yapıldı.