Dernekler

Çoğunluğunu Okul Dernekleri’nin oluşturduğu dernekler İstanbul Ermeni Cemaati’nin önemli kuruluşlarındandır.

Okul dernekleri okulların yanında okullardan yetişenler tarafından kurulmuştur. Her bir dernek genel kurul tarafından seçilen bir yönetime sahiptir.

Kültürel birer kurum olan dernekler, faaliyetlerini edebi, tiyatral, müziksel ve sosyal alanlarda yoğunlaştırırlar.

Okul derneklerinin yanısıra, her birinin kendi tüzüğüne göre faaliyet gösterdiği eğitim, yöresel dayanışma, sportif ve hayır dernekleri de vardır.