Kilise Koroları

korolarKiliseler’de icra edilen ilahiler kilise koro üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Her kilisede ibadete açılış tarihinden beri mugannilerin bulunduğu düşünülecek olursa Kilise Koroları’nın tarihi, kiliselerin yapım tarihleriyle doğru orantılıdır. Kutsal Sunu Törenleri’nin ilahilerini seslendiren Kilise Koroları ise bu Muganni Heyetleri’nin üyelerinden oluşur.

Kilise Koroları Patriklik Makamı’nın ruhani yetkileri dahilinde faaliyet gösterirler ve Ruhani Meclis’e karşı sorumludurlar. Kilise Koroları’nın faaliyetleri, Patrik Karekin II. Hazretleri döneminde ve Ruhani Meclis’in 27 Aralık 1991 tarihli oturumunda onaylanmış olan “Türkiye’deki Ermeni Kiliseleri Muganni Heyetleri ve Kilise Koroları yönetmeliği”yle düzenlenmektedir. Her Kilise Korosu’nun bir Baş-mugannisi ve Yönetim Kurulu vardır. Gözetmeni ise Kilise’nin vaizi veya vaizi olmayan kiliselerde kıdemli Peder veya Pederdir.

Kilise Koroları her yıl Büyük Oruç döneminde genel kurul toplar. Genel Kurul dört yılda bir başmuganni, iki yılda bir ise Yönetim Kurulu seçimlerini yapar. Genel Kurul’da dönemlik faaliyet ve muhasebe raporlaması yapılır.