Yayın:
Patrik Hovagim Yayınları

Patrikliğin tarihi konuları içeren yayın serisi olan Patrik Hovagim Yayınları’nın 7. kitabı, “Harutyun Amira Bezciyan” adlı monografi yayınlandı.

Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda, 2014 yılı sonunda matbaaya verilen kitap, Harutyun Amira Bezciyan’ın ölümünden yaklaşık yüz seksen yıl sonra yayınlanıyor.

Günümüzde, Milli hayırsever Harutyun Amira’nın hayatını anlatan bazı eserlere rastlamaktayız. Hatta Amira’nın hayatını konu alan hikayeler de yayınlanmıştır.

Diran Kelekyan, bu efsanevi hayat hikayesini Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında yaşayanlara tanıtmak amacıyla, Osmanlıca olarak bir biyografi kaleme alır ve “Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası”nda yayınlar.

Bu biyografi, “Dünden Bugüne İstanbul” ve “Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar” ansiklopedilerinde de yer bulur.

Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri yıllar önce Bezciyan Amira’yı Ermenice bilmeyenler veya Ermeni cemaati üyesi olmayan okuyuculara da tanıtmayı arzu etmişti. Bu doğrultuda, Isdepan Boğos Papazyan’ın kaleme aldığı biyografinin, Türkçe’ye çeviri görevi Avukat Diyakos Setrak Davuthan’a verildi. Patrik Hazretleri’nin rahatsızlığı ve çeşitli nedenlere geciken bu eserin iskeletini Isdepan Boğos Papazyan’ın çalışması oluşturdu. Dipnotlarla zenginleştirilen çalışma, okuyucu için daha cezbedici bir hal aldı. Metne çeşitli bölümler de ilave edildi.

Diran Kelekyan’ın Osmanlıca çalışması, Osmanlıca öğretmeni Yücel Demirel’in öncülüğünde, Prof. Dr. Mete Tunçay, Diyakos Vağarşak Seropyan, Gönül Paçacı, Kerem Coşkuner ve Şeyda Oğuz tarafında Latin harfleriyle tekrar düzenlendi.

Papazyan’ın çalışmasındaki özel isimler, çalışmanın sonuna indeks olarak eklendi.

Kitabın sonunda, Bezciyan Amira’nın vasiyetnamesinin Ermenice metni, vasiyetin geçerliliğine şahadet eden din adamlarının ve sivil yöneticilerin mühürleri, bunun yanı sıra metnin Türkçe tercümesi de bulunmaktadır.

296 sayfalık kitapta, yazarın incelemelerinin dışında, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Diyakos Vağarşag Seropyan’ın giriş yazısı, yazar Papazyan’ın ve Diran Kelekyan’ın biyografi ve fotografları, Bezciyan ve çalışmaları ile ilgili ve daha önce yayınlanmış ve yayınlanmamış fotograflar, çeşitli belgeler, özel isimler indeksi, ekler vb. bulunmaktadır.

Arsen Yarman’ın hazırladığı ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın yayımladığı “Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira” adlı eserin yanı sıra, bu eserin de, Harutyun Amira Bezciyan’ın hayatına ve İstanbul Ermeni Cemaati’nin tarihine ışık tutacağına inanmaktayız.

Calouste Gulbenkyan Vakfı’nın sponsorluğunda yayınlanan kitabın, kapak tasarımı Krikor Sahakoğlu tarafından yapıldı.