16 Aralık 2018, Pazar günü:

SARER Dayk ve Larisa (KOCHARYAN) Ortaköy Sp. Asdvadzadzin Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Tovmas-Kloudya Terzioğlu.

 

23 Aralık 2018, Pazar günü:

BABİKİAN Vrej ve Sibil (GÜLÜSTANYAN) Samatya Sp. Kevork Kilisesi’nde evlendiler. Şahit: Ramon Savaş Topuz.