KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU MÜNASEBETİYLE PATRİKLERİN BULUŞMASI

Kategori: Ekümenik

170008040_1817662831726925_1690736646497026623_nKadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Nisan 2021, Salı, saat 11.00’de, Rum Patriği Bartholomeos I. Hazretleri’ni Patrikhane’de ağırladı. Rum Patriği’ne yeni Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis ve yeni Patrik Vekili Rahip Theodoros refakat ettiler. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan, Rahip Harutyun Damadyan, Rahip Hovagim Seropyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular. 169758739_1817662825060259_2362655087445509889_nPatrik Bartholomeos Hazretleri, Patrikhane girişinde din adamları tarafından karşılandı ve kabul salonuna geçti. Burada iki ruhani önder birbirlerini selamladılar ve Rum Patriği Ermeni Kilisesi’nin Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutladı. Sohbet esnasında, Patrik Bartholomeos, ilk olarak yeni Kadıköy Metropoliti’ni ve yeni Patrik Vekili’ni tanıttı. Ziyaret vesilesiyle Metropolit Emanuil, Patrik Hazretleri’ne episkoposluk madalyonu takdim etti. Coronavirüs pandemi sürecindeki kısıtlamaların gölgesinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmenin zor olduğunu ve bu neden Kutsal Doğuş Yortusu’nda ziyaretlerin gerçekleşemediğini hatırlattı. Diğer yandan, Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Ermeni Patriği’ne biraderane tebriklerini şahsen iletmeyi arzuladığını belirtti. Sohbet esnasında, iki ruhani önder de pandemi nedeniyle kilise hayatının sekteye uğradığı belirttiler. Diğer yandan, kısıtlı koşullarda dahi olsa, kiliseler hizmetlerini sürdürmeye devam etmekteydiler. Bu vesileyle, pandeminin etkisini bir an önce yitirmesini ve kiliselerin hizmetlerine eskiden olduğu gibi daha aktif bir şekilde devam etmelerini dilediler. 169576708_1817662918393583_4746602029003672063_nPatrik Sahak II. Hazretleri, ziyaret vesilesiyle Patrik Bartholomeos Hazretleri’ne teşekkürlerini sundu. Pandeminin zorlu koşullarında, İsa Mesih’te bir kardeşlerin varlığını hissetmek büyük bir lütuftu. Patrik Hazretleri, bu yıl İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde törenlerin halka kapalı olarak gerçekleştiğini söyledi. Diğer yandan ise, törenlerin yapılabiliyor olması büyük bir sevinç kaynağıydı. Bu yıl özellikle Patrikliğimiz’in “Lraper” sosyal medya hizmetinin bir kazanımı olarak, tüm törenlerin Patrikliğimizin sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlandığını belirtti. Bu yayınların binlerce insan ulaşması ise bu sıkıntılı süreçteki en sevindirici ve ümit verici haberlerin başında gelmekteydi.169686330_1817662788393596_8594829617378746747_nRuhani Önderimiz, bu ziyaret vesilesiyle Patrik Hazretleri’ne bir sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde, Patrikliğimiz bünyesinde, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri hakkında bir anı kitabının hazırlandığını ve bu kitap içerisinde Bartholomeos Hazretleri’nin yazısının ve resimlerinin de bulunduğunu belirterek yeni kitabın ilk nüshalarından birini konuk Patrik Hazretleri’ne takdim etti. Bu vesileyle, iki patrik de, Müteveffa Patrik Mesrob Hazretleri’ni büyük bir özlemle ve sevgiyle andılar.

Ziyaretin sonunda, Patrik Bartholomeos Hazretleri konukseveriğinden dolayı Patrik Sahak II. Hazretleri’ne teşekkür etti ve sonrasında yanındakilerle birlikte Patrikhane’den ayrıldı.

 

  • 169576708_1817662918393583_4746602029003672063_n
  • 169627990_1817662901726918_3169921739004104474_n
  • 170008040_1817662831726925_1690736646497026623_n
  • 169686330_1817662788393596_8594829617378746747_n
  • 169758739_1817662825060259_2362655087445509889_n
  • 169548674_1817662871726921_4717505983969259287_n