AZİZ ÇEVİRMENLER YORTUSU KINALIADA KİLİSESİ’NDE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Aziz Çevirmenler: Sahak ve Mesrob Yortusu, 11 Temmuz 2019, Perşembe sabahı, Kınalıada Kilisesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı.  Törenlere Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan riyaset etti. Törenlere, Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Sarkis Kuyumcuyan, Peder Zakar Koparyan ve Peder Şirvan Mürzyan da katıldılar. Törene, Gazturman Gayan’ın öğrencileri, Nersesyan Korosu’nun genç üyeleri ve öğretmenler de katılım gösterdiler. Surp Badarak’ı Rahip Şınorhk Donikyan sundu. Kutsal Sofra’ya Diyakoslar Rober Küçükakbulutyan, Yeğya Çalışıryan, Garbis Çiçekyan, Astdiyakoslar Karekin Barsamyan, Murat Aykar, Hagop Sarafyan hizmet ettiler. Surp Badarak ilahileri Kd. Peder Krikor Damadyan’ın önderliğinde ve Astdiyakos Sevan Arabyan’ın orgu eşliğinde, muganniler tarafından seslendirildi.

2019 TARKMANCHATS 5

Rab’bin Duası’ndan önce vaaz eden Patriklik Kaymakamı, Aziz Çevirmenler’in, Ermeni Kilisesi ve halkı içi yaptıkları çalışmaları övdü. Aziz Sahak ve Aziz Mesrob’un eserlerinin, toplumumuz arasında özel biri yeri olduğunu vurguladı. Bu iki azizin hatırasının, yeni nesil tarafından da layıkıyla yaşatılması gerektiğini belirtti. Kaymakam Hazretleri daha sonra şöyle devam etti: “Benzer sevgi sayesinde, yüzyıllar boyunca, geçmişten geleceğe bu değerler hep aktarıldı. Nesiller kendilerinden öncekini, ileriki nesle başarıyla aktardılar. Bu bağlamda kendimize sormamız gereken önemli bir soru var: Bizler de benzer hassasiyete sahip miyiz? Bizler de bu devasa kültürü geleceğe aktarabilme inancıyla dolu muyuz? Bizler, derin köklere sahip devasa bir kültürü miras aldık ve bu mirasın kalbi Ermenicedir. Fakat, “UNESCO” tarafından yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, Batı Ermenicesi’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. O halde konuştuğumuz dil, geçmişteki birçok örnek gibi, yok olmama mücadelesi veriyor. Bir düşünürün sözünden alıntı yapmak isterim: Dilin mezarlığı ağızdır. Dilimiz yok olma ile karşı karşıya kalıyorsa, bunun nedenlerini aramamız gerekiyor. Eğer bizler, dilimizi bilmemize rağmen konuşmuyorsak, işte tam o anda ağzımız mezarlığı dönüşmeye başlıyor. Fakat bizler, Kutsal Diriliş’e iman etmiş bir toplumuz.  Bu nedenle mezarlıklar bazen yeni ve taze yaşama doğru açılan bir kapıya da dönüşebilirler. Bizlerin isteğine ve arzusuna bağlı olarak, ağızlarımızda oluşan dil mezarlığından, dilimiz dirilebilir. Diriliş anında beliren ışık saçan mezar gibi,  bizlerin yaşamlarında da belirgin mucizeler olabilir. O halde, bu önemli yortuyu dikkatle hatırlayalım ve dilimizin yeni yaşama kavuşması için azizlerin şefaatlerini dileyelim”.

2019 TARKMANCHATS 2

Sayın Episkopos, daha sonra Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretlerini sevgi ve saygı ile yâd etti. Aziz Çevirmenler Yortusu’nun aynı zamanda Patrik Hazretleri’nin isim günü olduğunu hatırlattı. Merhum Patriğimiz, Aziz Çevirmenler’in kutsal hizmetinin sadık bir öğrencisi olmuştu. Bu prensipten yola çıkarak, Toplumumuz arasında ruhani ve kültürel değerlerin yer bulmasını sağlamıştı. Episkopos Sahak, sözlerine son verirken, yortu münasebetiyle rahiplerin, öğretmenlerin, basın mensuplarının ve Ermeni Kültürü’ne hizmet edenlerin bayramını kutladı.

2019 TARKMANCHATS 3

Surp Badarak sonrasında,  Müteveffa Patrikler Karekin I. Ve Mesrob II. Hazretleri için “Hokehankisd” duaları okundu. Bu vesileyle Rab’de uyuyan rahipler, öğretmenler, müdürler, Ermeni Edebiyatı’na hizmet edenler ve kültür elçileri dualarla anıldılar.

 

Tören sonrasında, kilise salonunda, Patriklik Kaymakamı’nın, din adamlarının, diyakosların, mugannilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla, sevgi sofrası düzenlendi. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan programın sunuculuğunu Rahip Harutyun Damadyan gerçekleştirdi.  Sevgi sofrası, Patrik Mesrob II. Hazretleri ile özdeşleşen “Nakh Khıntretsek” (Önce Tanrı’nın krallığını arayın) ilahisinin hep bir ağızdan söylenmesiyle başladı. Sonrasında Aram Gostanyan, Diyana Çilingiryan ve Derın Demir tarafından Ermenice Şiirler söylendi. Şiir performansı salonda hazır bulunanların tarafından dikkatle takip edildi. Kültürel bu gün, aynı zamanda cemaatimiz sevilen yüzlerinden ve S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin üyelerinden Maral Ayvaz Çağlıçubukçu’nun Ermenice parçalardan oluşan yeni müzik DVD’sinin tanıtımına vesile oldu. Salonda bulunanların alkışlarıyla, Maral ve sonrasında oğlu Baret, Ermenice parçalar seslendirdiler. Kilisenin genç yüzlerinden Yeraz Çağlayan ve Alis Şahinyan da sesleriyle güne renk kattılar.  Günün ve anlam ve önemine binaen, konuşmalar da yapıldı. Eğitimci sıfatıyla Karekin Barsamyan, Rahip sıfatıyla Rahip Şınorhk Donigyan, Peder sıfatıyla Kd. Peder Krikor Damadyan, Kültür Elçisi sıfatıyla Mariam Drameryan, Kilise din görevlisi sıfatıyla Rahip Harutyun Damadyan, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Konuşmaların en dikkat çekeni, Nersesyan Korosu’nun genç yüzlerinden Nareg Kazikoğlu’nun, salonda hazır bulunan tüm gençler ve çocuklar adına yaptığı konuşma oldu. Bu konuşma da salonda hazır bulunan herkes tarafından takdirle karşılandı.

 

Konuşmaların sona ermesiyle, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Hazretleri’nin isim günü ve Rahip takdis ediliş yıldönümü münasebetiyle, alkışlar eşliğinde salona pasta getirildi. Teşekkür konuşması yapan Sayın Episkopos, salonda ve kilisede hazır bulunan herkese özel teşekkür etti. Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Aziz Çevirmenler Yortusu münasebetiyle gerçekleşen organizasyonda ve çalışmalarda emeği geçen herkesi takdir etti. Bir kez daha Patrik Mesrob II. Hazretleri’ni anarken, bu tablonun O’nun arzuladığı tablo olduğunu hatırlattı. Merhum Patriğimizin ruhunun esenliği için dua ederken, törene katılım gösteren herkese bereketli günler diledi.

 

Program, hep birlikte söylenen Rabbin Duası ile son buldu.