Yayın:
Diğer Yayınları

Bilindiği gibi, uzun yıllar S. Haç Tıbrevank Okulu müdürlüğü yapan eğitim hizmetkârı Hayk Nışan’ın jübilesi, Feriköy S. Vartananats Kilisesi’ndeki Şirinoğlu Salonu’nda gerçekleşti. Hayk Nışan, törenden birkaç hafta önce ise, Patrikliğin Patrik Mağakya Ormanyan nişanına nail oldu.

Bu vesileyle “Huşamadyan Tsonvadz Hayk Nışani Gırtanıver Vasdagin” (Hayg N1şan’1n eğitim alanındaki emeğine saygı kitapçığı) adlı kitap yayınlandı.

Kitapta, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yazısı, jübile yürütme konseyinin yazısı, Hayk Nışan’ın biyografisi, dostlarının ve meslektaşlarının izlenimleri bulunduğu gibi, çeşitli resimlere de yer verilmiştir.

96 sayfadan oluşan kitap, Başrahip Tatul Anuşyan tarafından yayına hazırlanırken, kapak tasarımı Aris Karafil tarafından yapılmıştır.

Kitap, S. Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı’nın sponsorluğuyla yayınlandı.