DİRASULAR VAKFI

İletişim Bilgileri
Sevgi (Şarapnel) Sok. No: 3, 34130 Kumkapı.
Tel.: (0212) 516-2517
Faks: (0212) 517-2614
E-mail: info@vorodman.com
Web Sitesi: http://www.vorodman.com/

Dirasular Vakfı Patriklik Kilisesi’ndeki Kilise Korosu’nun resmi vakfıdır. Koğtan Kilise Korosu Yönetim Kurulu’na paralel faaliyet gösterir. Cemaat oylamasıyla seçilen bir Yönetim Kurulu olup bu yönetim İstanbul Valiliği tarafından da onaylanır. Gayri menkuller üzerinde tasarrufta bulunarak bunlardan elde edilen gelirleri Koğtan Kilise Korosu’nun ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis eder. Vakfın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tabidir ve dört yılda bir kez gerçekleştirilen seçimle yenilenir.

Harita