SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KİLİSESİ – ORTAKÖY

İletişim Bilgileri
Cibinlik Sok. No: 5, 34347 Ortaköy
Tel. (0212) 260-7921
Faks (0212) 327-7496

Bu kilise ilk olarak 1665’te Surp Giragos ismiyle anılır. Eğin’den ve ona bağlı Abuçeh köyünden göçerek Ortaköy’e yerleşmiş olan Ermeniler’e aitti. O tarihlerde bir şapel olan kilise, 1725’te Patrik Hovhannes IX. Golod zamanında kendisi tarafından tekrar yaptırılarak Surp Asdvadzadzin olarak adlandırıldı. Açılışı ise Kumkapı Patriklik Merkez Kilisesi’nde 1726’da Katolikos takdis edilmiş olan Başpatrik Garabed Ulnetzi’nin eliyle gerçekleştirildi.

Daha sonra 1825’te ahşap kilisenin yerine taş yapım yeni bir kilise inşa edilir. Tavanın merkezine, zarif bir avizenin de asılı olduğu yere ihtişamlı bir gül motifi bezemesi yerleştirilmiştir. Demirden sırıklarla inşa edilmiş bir çan kulesi bulunmaktadır. Kilise’nin sağında Surp Isdepanos şapeli, solunda ise Surp Yerrortutyun şapeli bulunmaktadır. Vaftiz kurnasının yapımı ise 1824’te tamamlanmıştır.

Uzun bir köklü yenileme sürecinden sonra Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kutsanarak 2012 yılında yeniden ibadete açılmıştır.

Harita