BEYOĞLU KİLİSELERİ HAKKINDA PATRİKLİK MAKAMI’NIN DÜZENLEMESİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Kilise

Cemaatimiz tarafından bilindiği üzere, Patrik Hazretleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem ile ve Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe ile birer telefon görüşmesi yaparak Patrikhane’de bir görüşmeye davet etmişti.

Taraflar görüşmeyi kabul etmişler ve bu görüşmenin normalleşme sürecini müteakip Patrikhane’de yapılması kararlaştırılmıştı.

Bugün, 4 Haziran 2020, Perşembe, saat 09.15’te Beyoğlu Kiliseleri sekreteri Sayın Vağarşak Çilciyan Patriklik sekreterliğini telefonla arayarak, Beyoğlu Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Simon Çekem ve Sayın Berrin Dayan’ın saat 11:00’de yapılacak olan toplantıya katılmayacaklarını iletmiştir.

Diğer yandan, toplantıya davet edilenler Patriklik Makamı’nın ve kamuoyunun dialog çağrısını yok sayan bu tavrı üzüntüyle karşılamışlar ve bunu Kilisemizin Hiyerarşik Makamı’na karşı saygısızlık olarak nitelemişlerdi.

Patrikliğimize ve Cemaatimizin iradesine karşı takınılan bu saygısız ve diyalog yoksunu tavır karşısında Patrik Hazretleri’nin talimatları ile Beyoğlu kiliselerinin her iki ruhani görevlisi de ikinci bir emre kadar bu adı geçen yönetim kurulu’nun idaresine teslim edilmiş olan Beyoğlu Surp Yerrortutyun ve Taksim S. Harutyun kiliselerinde görev yapmayacaklardır.

Aynı doğrultuda, bu kiliselerde vaftiz, düğün ve cenaze törenleri de ikinci bir emre kadar gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, daha önceden davetiye dağıtımı yapılmış olan sadece 28 Haziran 2020 tarihli düğün töreni gerçekleştirilmek zorundadır.

Bunların yanı sıra kiliseler doğal olarak bireysel dualar ve mum yakmak için açık olacaktır.

Cemaatimiz üyelerinin ileriki tarihlerde gerçekleştirmeyi planladıkları düğün ve vaftiz törenleri açısından bilgi edinmelerini rica ederiz.

Kamuoyuna duyururuz.

Patriklik Sekreteryası