PATRİK HAZRETLERİ ROMA’YA GİTTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 5 Ekim 2021, Salı akşamı, 6-7 Ekim tarihleri arasında “İnsanlar kardeşler olarak, yerkürenin geleceği, dinler ve kültürler diyalog içersinde” ana başlığıyla gerçekleşecek toplantılara ve kiliseler…

PATRİK HAZRETLERİ ANKARA’DA

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen özel davete icabet ederek, 2 Mart 2021, Salı, saat 10:00’da, hava yoluyla Ankara’ya gitti. Patrik Hazretleri’ne Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB)  ve Surp Pırgiç…