BEYOĞLU VAKFI YÖNETİM KURULU’NA YAZI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Hazretleri Sahak II Esayan Okulu’nun iki müdürünün uğramış olduğu adaletsiz ve kabul edilemez muamele karşısında Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’na aşağıdaki yazıyı iletmektedir:

16 Mayıs 2020

12139

Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu

Beyoğlu

 

 

Sayın Başkan,

 

 

Esayan Lisesi’nin iki değerli müdürleri Satenik Nışan ve Arlin Yeşiltepe’nin görevlerine son verilmiş olduğunu sosyal medya ortamından büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Esayan Lisesi cemaatimizin eğitim sisteminde onurlu bir konuma sahiptir. Her iki eğitim hizmetlileri öğretmenlik ve yöneticilik gereklerinin ve sorumluluklarının bilinciyle geçmişten günümüze ulaşmış bir çizgiyi bazen insanüstü gayretler de sarf ederek sürdürmüşlerdir.

Hizmetlerinin ne kadar takdire şayan olduklarını Biz şahsen biliyoruz. Patriklik Makamı birçok vesilelerle okulun eğitim sistemi hakkında takdirlerini ifade etmiştir. Resmiyet görüntüsünde olsa dahi, özünde yakışıksız bir tavırla bu değerli öğretim hizmetlilerinin emeklerini yok saymak sadece onların değil. Cemaatin de onurunu zedelemiştir. Eğitim hizmetlilerimiz hakkında bu tarz davranışta bulunmaya kimsenin hakkı yoktur, çünkü eğitim hizmetlileri kolay yetişmiyor. Bu sözlerimizi, cemaatin Ruhani Reisi sıfatımızla ve gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz. Görev bilinciyle hizmet eden eğitim hizmetlilerinin takdir edilerek onurlandırılmalarının başkalarının da eğitim görevlisi olarak hizmet etmeleri için teşvik edici bir unsur olacağı açıktır.

Bir cemaat okulunda yönetim değişikliğine gidilmesi ancak ciddi ve rahatsız edici bir durum söz konusu olduğu durumlarda anlayışla karşılanabilir. Bildiğimiz kadarıyla her iki eğitim hizmetlileri hakkında ne Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden, ne öğretmen kadrosundan, ne öğrencilerden ne de velilerden yapılmış bir protesto veya bir şikâyet söz konusu olmuştur. Dolayısıyla onların görevlerine son verilme kararı kendiliğinden anlamını yitirmektedir. Uzmanların fikirlerine ve özellikle geniş katılımlı müzakerelere önem verildiği günümüz şartlarında, eğitim sisteminin düzeni hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin bu tarz kararlar oluşturmaları ne derece değer ifade edebilir? Bunun takdirini size bırakıyoruz.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu geçmişte onurlu faaliyetlere imza atmış ve özellikle de Esayan Lisesi’ne özel bir özen göstermiştir. Bu yıllarda aynı zamanda Lusavoriçyan ve Bezazyan Okulları da faaliyet gösteriyorlardı ve bu okulların bütçeleri aynı vakıf tarafından karşılanıyordu. Esayan Okulu bireysel bir okul değildir. Özellikle de altını çizmek isteriz ki bireysel bir dükkân veya bir işyeri asla değildir. Dolayısıyla bu tarihi eğitim yuvası, yönetimi ve eğitim sistemi hakkında bireysel işyerlerini yönetir tarzda yaklaşma hakkı kimseye verilmemiştir. Vakıf Yönetim Kurulu’nun öncelikli görevi bu eğitim kurumunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır. Ancak bunu gerçekleştirdiklerinde okulun kazanımlarıyla gururlanma hakkına sahip olabilirler.

Cemaatimizin birinci hizmetkârı olarak söz hakkına sahibiz. Aynı zamanda cemaatimizin de söz sahibi olduğunu ifade ederiz. Çünkü Esayan Okul’u cemaatimizin iman akçeleriyle faaliyetini sürdürmektedir. Kimsenin bu tarz davranışlarda bulunmaya hakkı yoktur. Biz, her şeyden önce bu cemaatin bir ferdi olarak düşüncemizi paylaşma hakkına sahibiz. Fakat daha da önemlisi, önemli konularda cemaat kurumlarının, yönetimlerinin veya sadece bir cemaat hizmetlisinin haklarını korumak amacıyla Patriklik Andı’nın verdiği yetkiyle düşüncemizi paylaşma hakkına sahibiz.

Bu vesileyle pederane yaklaşımla kararınızı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Şayet sorunlar varsa, onları cemaatin dikkatine sunabilirsiniz. Biz şahsen sorunların çözüme, gerginliklerin esenliğe kavuşması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ve tüm bunları cemaatimizin sağlıklı sürekliliği uğruna üstleniriz. Geleceğimiz için bu elzemdir.

Yapıcı faaliyetlerinizde başarılar dileriz.

Pederane takdislerimle,

 

 

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği