BİLDİRİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Kilise

BİLDİRİ

 

Patrikliğimizin Ruhani Meclisi 19 Şubat 2018, Pazartesi, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın riyasetinde toplandı. Oturumda diğer konuların yanısıra, Gugark bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulcuyan’ın Patriklik makamı ile ilgili son gelişmeler hakkında basın yoluyla yaptığı beyanatı incelendi.

 

Meclis üyeleri, Sayın Başepiskopos’un eleştiri sınırlarını aşarak, yaralayıcı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını üzüntü ile müşahede ettiler.

 

Sağlıklı eleştiriler, her ne kadar ağır olsalar da, daima kabul edilebilir. Ancak, hakarete varan haksız ve adaletten uzak kınamalar asla kabul edilemez. Bir Makam’ın en yüksek merciine yöneltilmiş, incelik, nezaket ve asalet prensiplerini çiğneyen satırlara asla izin verilemez. Sayın Başepiskopos bizzat ilgilenmeden, olaylar ve hassasiyetler konusunda gerekli açıklamaları almadan, ne yazık ki uzaktan popülist bir duruş benimsemiştir.

 

Ruhani Meclisimiz’in duruşu hakkında kullandığı “prensipsiz ve saygıdeğerlikten uzak” ibaresi kayıtlarımızda yer alarak kabullenilemez ve kınanacak sözler olarak görülmüştür.

 

Sayın Başepiskopos’un bildirimizde yer alan “Patrik Seçimi Kilise’nin ve Devletin beraber hareket etmesiyle başlar ve sonuçlanır” cümlesini anlamadığı görülüyor. Ruhani Meclisimiz ülkemizdeki mevcut ve anlaşılır hassasiyetleri daima göz önünde bulundurarak hareket etmiştir. Şu halde, yayınlanan bildiri bu duruşu göstermektedir ve bu doğrultudaki bütünlüğü içerisinde değerlendirilmelidir.

 

İçinde bulunduğumuz Büyük Oruç döneminde Sayın Başepiskopos’un, kalbi dua sözleri ve dilekleri ile taçlanmış yapıcı ifadelerini duymak bizim için ruhani yapılanma nedeni olacaktır.

 

RUHANİ MECLİS DİVANI

 

19 Şubat 2018

11351