ÇARKHAPAN SUNAĞI’NDA, S. ASDVADZADZİN RESMİ ÖNÜNDE S. BADARAK

Kategori: Cemaat,Dini,Kilise

Balat S. Hreşdagabedats Kilisesi, Çarkhapan S. Asdvadzadzin Resmi’yle, İstanbul’un en özel ibadethanelerinden birisidir.  Özellikle Kutsal Haç Yortusu öncesi, inananlar bu kiliseye adak ziyaretinde bulunarak, şifa dualarını Rabbe yükseltirler ve Tanrı’nın merhametine sığınırlar. Kim bilir kaç kişi,  Çarkhapan Resmi önünde dua ederek “Meryemana şefaat et” dedi. Gönlü hüzün dolu kaç kişi “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!” (Markos 10:47) diyerek bu kilisede diz çöktü ve Rab’bin “Gidebilirsin, imanın seni kurtardı” (Markos 10:52) müjdesiyle Kilise’den ayrıldı. Çarkhapan ve Hıreşdagabedats Kilisesi, tarih sayfalarında birçok kez mucizevî kudretlerini sergilediler ve birçokları inançları doğrultusunda şifa buldular.

Kelime anlamıyla kötülüğü yok eden, şer savan anlamındaki Çarkhapan, Meryem Ana’ya atfedilmiş en özel sıfatlardandır. Geçmişte, Çarkhapan S. Asdvadzadzin’e adanmış kiliselerimiz olmuştur ve bunlar içersinde belki de en tanınmışı Armaş (Akmeşe) Çarkhapan S. Asdvadzadzin Manastırı olmuştur.  Geçmişte, kilisenin inanç günü olan Kutsal Haç Yortusu’nda, Armaş, farklı bölgelerden birçok inananın bir araya geldiği bir uğrak mekânıydı ve inananlar Çarkhapan Sunağı’nın önünde Tanrı’ya dualarını yükseltirlerdi.

Zamanla, Armaş’a yolculuk zor ve külfetli olmaya başlar ve İstanbul’un Karagümrük Semti’nde bulunan S. Hovhan Vosgeperan Kilisesi, bünyesinde bulunan Çarkhapan S. Asdvadzadzin resmi nedeniyle “Küçük Armaş” olarak anılır. Böylece, Armaş’a inanç ziyaretine gidemeyenler, Karagümrük Kilisesi’ne giderler ve İstanbul’da güzel bir gelenek temellenir. Ne yazık ki, 1900’da Karagümrük Kilisesi’nde büyük bir yangın çıkar. Kilise din görevlisi Peder Arisdages Çarkhapan Resmi’ni kurtarmak için kendisini alevlerin içersine atar ve Resmi sağlam bir şekilde dışarı çıkartır.

Aynı yıl Patrik Mağakya Ormanyan’ın talimatıyla Resim Balat’taki S. Hıreşdagabedats Kilisesi’ne nakledilir. Patriğin emriyle Kutsal Haç Yortusu vesilesiyle her yıl inanç ziyaretlerinin bu kilisede devam eder ve inanalar Çarkhapan Resmi önünde dua ederler. Hatta İstanbul’da özel bir gelenek daha tesis edilir. Büyük Oruç döneminde, bütün kilise sunakları perdeyle örtülürken, istisnai olarak, Çarkhapan Sunağı örtülmez ve inananlar her daim O’nun önünde dua etmeye devam ederler.

Yüz yıldan daha uzun bir süredir, halkımız bireysel ve toplumsal dualarıyla Çarkhapan’ın kudretine sığındı. Bugün tüm dünya “Corona Virüsü” ile mücadele ederken, Çarkhapan’a başvurmanın ve tüm insanlık için “ Ey Rab! Kötülüğü Yok eden Meryemana’nın şefaatleri ve tüm azizlerinin yakarışlarıyla bizlerin dualarını kabul et. Duy bizi Rab! Bizlere merhamet et, günahlarımızı bağışla ve bizleri affet.”  sözleriyle, O’na dua etmenin tam vaktidir.

Bu vesileyle Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin talimatıyla, 26 Mart 2020, Perşembe, Saat 10:30’da, Balat S. Hıreşdagabedats Kilisesi’nde Çarkhapan Sunağı üzerinde S. Badarak sunulacaktır. Tören halka kapalı olarak gerçekleşecek ve törene sadece Patrikliğimiz ruhanileri iştirak edeceklerdir. Tören aynı zamanda Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlanacaktır.

Bu vesileyle, yalnızca İstanbul’daki halkımıza seslenmiyoruz. Herkesi saat 10:30’da, evlerinden dualarla bu törene katılmaya davet ediyoruz. Siz de bu anlamlı adak mekânındaki Surp Badarak’a dualarınızla katılın ve duada paydaş olun. Gelin! Korona Virüs’ün olumsuz etkilerinden sıyrılmak için Çarkhapan Surp Asdvadzadzin’in kudretine sığınalım. Emin olalım ki Rab İsa Mesih, geçmişte olduğu gibi bugün de mucizeler gerçekleştirebilir ve O, bizlerin inancı doğrultusunda çalışacaktır.

BALAT CHARKHAPAN