CORONA VİRÜSÜ PANDEMİSİ’NİN NEDEN OLDUĞU SOSYAL DURUM HAKKINDA PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Kilise

LOGO

Bilindiği üzere, Corona Virüs Pandemisi nedeniyle sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak kiliselerimiz toplu ibadet, Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz törenleri ve Cenaze törenlerinin gerçekleştirilebilmesi için resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla açılmıştı.

İlk zamanlarda sağlık şartlarının gerekleri yerine getirilmiş olmasına rağmen, maalesef son zamanlarda özellikle Dini Nikâh (Kilise Düğünleri) ve Cenaze törenleri esnasında pandeminin sona ermiş olduğu hissini uyandıran bir rehavet gözlenmeye başlamıştır.

Patriklik Makamımız 11 Ekim 2020, Pazar günü, Kumkapı’daki Patriklik Katedrali’nde görevli bulunan bir kişinin Covid-19 Virüsünden etkilendiği duyumunu almıştır.

Buna göre, Patriklik Makamı’nın talimatıyla, ikinci bir emre kadar Kumkapı Patriklik Katedrali Pazar Ayinlerine kapatılmıştır. Sadece Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz törenleri ve Cenaze törenleri gerçekleştirilebilecektir.

Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Dini Nikâhların (Kilise Düğünleri) yapılmasına devam edilecektir. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Vaftiz törenlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Cenaze törenlerinin yapılmasına devam edilecektir. Bu olağanüstü durumlarda taziyelerin telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunulması önerilir. Aynı önerilerimiz evlerde yapılacak defin sonrası veya “Giragamudk” duaları için de geçerlidir. Bu dualara da sadece birinci dereceden akrabaların katılması uygundur. Taziye bildirmek konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını da tavsiye ederiz. Sağlık koşulları nedeniyle (kalemin elden ele gezmesi) taziye defterine şahsen kayıt yapılması yerine levazımatçı kurumların görevlendireceği kişi tarafından kayıt yapılması gerekmektedir.

Kilise salonlarının kabul veya taziye amacıyla kullanılmasının uygun görülmemiş olduğunu tekraren hatırlatırız.

Cemaatimizin değerli üyelerinin gerek kendi gerekse çevre sağlığını düşünerek yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uymalarını tavsiye ediyoruz. Tanrı’nın esirgeyen gölgesi hepimizin üzerinde olsun. Bu olağanüstü durum sona ersin ve ruhani yaşamımızı normal şartlarda eskiden olduğu gibi sürdürebilelim.

PATRİKLİK SEKRETERYASI
14 Ekim 2020
12304