DON SIRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVİRMENLER YORTUSU)

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini,Kilise

I. yüzyılın başında Rahip Mesrob Maşdots, Tanrı’nın yardımıyla Ermeni harflerini icat etti. İlk iş olarak yeni harfler halka öğretilirken, bir yandan da Kutsal Kitap Ermenice’ye çevrilmeye başlandı.

O günden beri Ermeni Kilisesi dönemin katolikosu Sahag Bartev’i ve Rahip Mesrob Maşdots’u “Aziz Çevirmenler” olarak andı. Ve Aziz Çevirmenler yortusu sadece dini bir yortu değil, aynı zamanda bir kültür bayramı, kültüre hizmet edenlerin anıldığı gün oldu.

*

Yüzyıllar sonra İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka Mesrob, alıştığımız adıyla Müteveffa Patriğimiz Mesrob II Hazretleri aynı amaçla çok çaba sarfetti. Aziz Çevirmenler Yortusu’nu hem dini bir yortu, hem de öğretmenler günü olarak kutlamaya başladı. Aynı günlerde, yıllarca o günü aynı zamanda Patriğimizin isim günü olarak da kutladık. Aziz Çevirmenler Yortusu günü Rab’de uyuyan tüm öğretmenlerimizi ve Ermeni yazısına ve yazınına hizmet eden tüm aydınlarımızı anmaya başladık.

Bu yıl, 11 Temmuz 2019, Perşembe sabahı, Aziz Çevirmenler Yortusu, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan’ın riyasetinde, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kutlanacaktır.

Tüm imanlı ve kültürsever halkımız törenlere katılmaya, Çevirmen Azizlerimizin şefaatini dilemeye davetlidir.