ERMENİ KATOLİK BAŞEPİSKOPOSUNUN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat,Dini

Patriklik Kaymakamı seçininin hemen akabinde, kardeş kilise temsilcileri de yeni seçilen Patriklik Kaymakamını Episkopos Sahag Maşalıyan’ı tebrik ziyaretlerine başladılar.

 

İlk olarak, Ermeni Katolik cemaati ruhani reisi Başepiskopos Levon Zekiyan 17 Temmuz 2019, Çarşamba, saat 10։00’da, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı tarafından kabul edildiler. Ziyarette Başepiskopos Zekiyan’a Başrahip Vartan Kazancıyan ve Başrahip Apraham Fıratyan refakat ettiler.

2019 KERABAYZAR

Patriklik Kaymakamı ziyaret için konuk Başepiskopos’a teşekkür ederek, kendilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.