ERMENİ SORUNU HAKKINDA KADASETLİ PATRİK MESROB II. HAZRETLERİ’NİN DEMEÇLERİNDEN

Kategori: Belgeler,Bülten,Cemaat,Cismani,Dini,Kilise

Son günlerde, Almanya Parlamentosunda kabulü ertesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Patrik Genel Vekilimiz Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından yazılmış mektuba karşı tepkiler oluşmuştu. Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi, bu tepkileri görüştüğü oturum sonucunda yaptığı açıklamada: “Türkiye Ermenileri Patrikliği tüm tarihi boyunca dönemin ülke yönetimiyle karşılıklı iyi niyet ve diyalog içinde olmaya gayret etmiştir. Tüm ülkeyi ilgilendiren önemli konularda, ülkemiz insanlarının duyarlılıklarını da göz ardı etmemeye azami gayret göstermektedir” ifadesine yer vermiştir.

Patriklik Makamı’nın bu duruşu, gerekli görüldüğü durumlarda yapılan resmi açıklamalardan yansımaktadır. Patriklik Makamı’nın bugünkü duruşunun, Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin aşağıda yer alan ifade ve yazışma örnekleri doğrultusunda olduğu görülecektir.

Haygagan hartsin Amerikayi Congresen yed kashvelu  artiv

Amerikayi Nergayatsutschagan joghovı goghme  tseghatspanutyan ıntunman artiv

PATRİK HAZRETLERİ
A.B.D. KONGRE ÜYELERİNİ
KABUL ETTİ

07 05 30 khmpangar

Patrik II. Mesrob Hazretleri, 30 Mayıs 2007, Çarşamba, saat 10:00’da, A.B.D. Kongre üyelerinden oluşan bir heyeti, Patriklik binasının Ruhani Kurul odasında kabul etti. Görüşmeye İstanbul’daki A.B.D. Başkonsolosu Deborah K. Jones da katıldı.

Görüşmede, Patrik Hazretleri, dünya tarihinde ilk defa bir Müslüman hükümdar, yani Fatih Sultan Mehmed Han tarafından tesis edilen İstanbul’daki Ermeni Patrikliği’nin dinlerarası diyaloğun meyvesi olduğunu söyledi. Bu Patrikliğin Ermeni Kilisesi’nin Eçmiyadzin, Beyrut ve Kudüs’teki patrikliklerinin yanı sıra Ermeni Kilisesi’nin dört hiyerarşik merkezlerinden biri olduğunu anımsattı. Türkiye Ermenileri cemaatinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak tüm görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Patrik Hazretleri, Türkiye Ermenilerinin ülkelerine bağlı vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Görüşmede, A.B.D. Ermenileri tarafından ileri sürülen Soykırım Yasa Tasarısı, Hrant Dink suikastı, Trabzon’daki Rahip Santoro cinayeti, Malatya’daki Protestan katliamı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Vakıflar Yasası, Türk-Ermeni ilişkileri, Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından önerilen Türk-Ermeni ortak Tarih Araştırmaları teşebbüsü de ayrıca gündeme geldi.

Kongre üyelerinden birinin sorusu üzerine, Patrik Hazretleri, şöyle dedi: “A.B.D. Kongresi’ndeki Soykırım Yasa Tasarısı’nın, gerek Türkiye-Ermenistan ikili ilişkileri açısından, gerekse Türkiye Ermenileriyle genelde Türk halkı arasındaki ilişkiler açısından olumlu yaklaşmıyoruz. Tarihte vuku bulan acı olayları inkar da edemeyiz. İttihat ve Terakki Partisi’nin sadece devlete silahla saldıran Ermeni gruplarına değil, Türkiye’deki tüm Ermenileri cezalandıran tutumu tarih tarafından hiçbir zaman affedilmeyecektir. Suriye çöllerinde birbuçuk milyon Ermeni asıllı vatandaş telef olmuş, bugün ülkemizde sadece 70,000 kadar Ermeni kalmıştır. Bunlara tehcir sırasında sürgüne gönderilmekten kurtulmak adına Müslümanlığa dönen Ermeni asıllı vatandaşlarımızı da unutmamak gerekir. Onlar hala Ermenice konuştukları, Ermeni kültürüyle yaşadıkları için din farkı olsa da bizden sayıyoruz. Diğer yandan, özellikle Diaspora Ermenilerinin devamlı tarihteki olayları konu alan girişimlerini onaylamıyoruz. Bizler, Türkiye’de Türk Müslüman komşularımızla sosyal ve ticarî faaliyetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu tasarılar nedeniyle, Türk Müslüman komşularımızla olan güzel ilişkilerimizin zarar görmesini istemiyoruz. Artık ileriye dönük politikaları geliştirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyetleri bugün sınırdaş ülkelerdir. Bu sınırların değişmesi sözkonusu olmayacağına göre, bu iki ülkenin birbirleriyle anlaşmaları Türkiye Ermenileri yakından ilgilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağlarıyla bağlıyız. Ermenistan’la ise kültürel ve dinsel bağlarımız vardır. Türkiye Ermenileri olarak huzurdan başka bir şey istemiyoruz. Diaspora’nın hırçın yaklaşımı ise huzurumuzu bozacak niteliktedir.”

Patrik Hazretlerinin görüşleri için teşekkür eden heyet üyeleri, toplu bir fotograf çekildikten sonra, Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Patriklik Merkez Kilisesi’nin de ziyaret ettikten sonra Kumkapı’dan ayrıldılar.

http://www.lraper.org/main.aspx?Action=DisplayNews&NewsCode=N000001962&Lang=TR

 

Hamaynkin tsavı ardahaydogh zeguts ughvadz Fransayi  bedutyan25 October 200725 October 200725 October 2007