“GOMİDAS VARTABED: SUSMAYAN ÇAN KULESİ” MÜSAMERESİ KINALIADA’DA BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Kategori: Cemaat,Cismani

Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 27 Ağustos 2019, Salı, saat 21.30’da, “Gomidas Vartabed: Susmayan Çan Kulesi” isimli müsamere gerçekleşti. Tören’in onur konuğu Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan olurken, törende Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Peder Zaven Bıçakçıyan, Peder Şirvan Mürzyan, Diyakos Artun Tekiroğlu, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Levon Şadyan ve arkadaşları, Gazturman Gayan Yönetim Kurulu Başkanı Ari Çolak, Gazturman Gayan Müdiresi Liza Çolakoğlu ve kültürsever bir topluluk hazır bulundu.

 2019 GOMIDAS 1

Rahip Harutyun Damadyan gözetiminde ve tanınmış yönetmen Aram Gostanyan önderliğinde düzenlenen tören, Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. yılına ithaf edilmişti. Törenin çan kulesi altında gerçekleşmesi de törene ayrı bir anlam katmaktaydı. Işıklarla donanmış çan kulesi, kuleye yansıtılan Gomidas Vartabed resmi, Kilise’nin Sunağı’nda parıldayan mum ışıkları, gecenin karanlığı içerisinde mistik bir anlama bürünmekteydi.

 

Tören esnasında Gomidas Vartabed’in yaşamından kesitler, şiirler, resimler ve müzikler paylaşıldı. Törenin müzik direktörlüğünü Hrant Çizmeciyan üstlenmişti. Gece, Bared Çağlıçubukçu ve Ella Yenokyan’ın “Grung” düeti ile başladı. Daha sonra Murat Sepetçi, Misak Öğret ve Diana Çilingiryan, sırayla Küçük Soğomon’un Gomidas Vartabed’e kadar uzanan yaşam öyküsünü özet olarak paylaştılar.  Bu esnada, Aram Gostanyan, kendine münhasır üslubuyla şiirler okudu ve dinleyicileri etkiledi.  Diyana Çilingiryan da seslendirdiği şiirler ile etki bırakmayı başardı. Narek Kazikoğlu, düşünürlerin ve müzikologların Gomidas Vartabed hakkındaki izlenimlerini paylaştı. Onlar arasında en etkileyicisi, Hıraçya Acaryan’ın kaleme aldığı bir anıydı. Avrupa’da Gomidas Vartabed’e yüksek maaş ve mevki teklif edilirken, O “halkıma müzik yoluyla hizmet etmem şart” diyerek, tüm teklifleri reddetmişti. Törenin etkileyici anlarından biri ise, Gomidas Vartabed’in en üst düzey eseri Surp Badarak’ta yer alan “Der Voğormya”  ilahisinin seslendirilmesi oldu. Diğer bir yandan, yıllar önce Müteveffa Patrik Mesrob II. tarafından Gomidas Varetabed anısına düzenlenen geceden bir resim paylaşıldı. Bu esnada ise, Patrik Hazretleri’nin geçmişteki canlı mesajlarından biri yayınladı. Bu mesajında Patrik Hazretleri Gomidas Vartabed’i överken, onun anısı huzurunda “ Vartabed, eğer seni unutursak, dilimiz damağımıza yapışsın” sözü en etkili sözü olmuştu. Tören, Baruyr Sevag’ın kaleme aldığı “Anlıreli Zankagadun (Susmayan Çan Kulesi) şiirinden bir bölüm ile sonlandı. Aram Gostanyan, “Sen bizlerin, susmayan çan kulesisin” dediği anda, kilisenin çanları çalmaya başladı ve bu görkemli program son buldu.

 

Tören sonunda, tüm katılımcılar hem çalışmayı hem de Gomidas Vartabed’in yaşamını ayakta alkışladılar. Daha sonra söz alan Rahip Harutyun, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi, Nersesyan Korosu ve Gazturman Gayan adına, Aram Gostanyan’a teşekkür etti. Törende hizmet eden tüm çocukları ve gençleri, katkılarından dolayı kutladı ve Kaymakam Hazretleri’nden, hizmetkârları Gomidas Vartabed resmi bulunan çerçeveler ile taltif etmesini diledi.

2019 GOMIDAS 2

Kapanış konuşmasını yapan Kaymakam Hazretleri, bu devasa çalışmayı kutladı. Çan kulesinin sadece tören habercisi olmadığını, aynı zamanda toplumu birleştiren bir unsur olduğunu hatırlattı. Eski zamanlarda, özellikle köylerde bu özellik daha belirginleşirdi. Gomidas Vartabed, müziği sayesinde, toplumun susmayan çan kulesi olmuştu.  Onun sayesinde, birçokları bir araya gelebilmekteydi. Ermenice bilmeyen insanlar dahi, O’nun şarkılarını işitirken zevk almaktaydılar. Sözlerinin sonunda, toplumun bir araya gelebilmesi için fırsatlar yaratılmasını diledi. Ayrıca, Patriklik Makamı adına, Rahip Harutyun’u, Adalar bölgesinde yürüttüğü ruhani ve kültürel çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Bu bağlamda, S.  Krikor Lusavoriç Kilisesi’ni, Nersesyan Korosu’nu ve Gazturman Gayan’ı da tebrik etti ve başarılar diledi. En son olarak, törene katılan ve Gomidas Vartabed’in anısını hatırlayan herkese özel olarak teşekkür etti.

 

Tören sonunda, katılımcılar, tüm organizatörleri teker teker tebrik edip, başarılar dilediler.