ԳԱՒԱԶԱՆԱԳԻՐՔ Կ.ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ

 1. Յովակիմ Ա. Պրուսացի (1461-1478)
 2. Նիկողայոս Ա. (1478-1489)
 3. Կարապետ Ա. (1489-1509)
 4. Մարտիրոս Ա. (1509-1526)
 5. Գրիգոր Ա. (1526-1537)
 6. Աստուածատուր Ա. (1537-1550)
 7. Ստեփանոս Ա. (1550-1561)
 8. Տիրատուր Ա. Սսեցի (1561-1563) (1596-1599)
 9. Յակոբ Ա. (1563-1573)
 10. Յովհաննէս Ա. (1573-1581)
 11. Թովմաս Ա. (1581-1587)
 12. Սարգիս Ա. (1587-1590)
 13. Յովհաննէս Բ. (1590-1591)
 14. Ազարիա Ա. Ջուղայեցի (1591-1592)
 15. Սարգիս Բ. Պարոն Տէր Զէյթունցի (1592-1596)
 16. Մելքիսեդեկ Ա. Գառնեցի (1599-1600)
 17. Յովհաննէս Գ. Պոլսեցի (1600-1601) (1621-1623) (1631-1636)
 18. Գրիգոր Բ. Կեսարացի (1601-1608) (1611-1621) (1623-1626)
 19. Զաքարիա Ա. Վանեցի (1626-1631) (1636-1639)
 20. Դաւիթ Ա. Արեւելցի (1639-1641) (1643-1644) (1644-1649) (1650-1651)
 21. Կիրակոս Ա. Երեւանցի (1641-1642)
 22. Խաչատուր Ա. Սեբաստացի (1642-1643)
 23. Թովմաս Բ. Հալէպցի (1644) (1657-1659)
 24. Եղիազար Ա. Այնթապցի (1651-1652)
 25. Յովհաննէս Դ. Մուղնեցի (1652-1655)
 26. Մարտիրոս Բ .Ղաֆայեցի (1659-1660)
 27. Ղազար Ա. Սեբաստացի (1660-1663)
 28. Յովհաննէս Ե. Թութունճի (1663-1664) (1665-1667)
 29. Սարգիս Գ. Ռոտոսթոցի (1664-1665) (1667-1670)
 30. Ստեփանոս Բ. Մեղրեցի (1670-1674)
 31. Յովհաննէս Զ. Ամասիացի (1674-1675)
 32. Անդրէաս Ա. Պոլսեցի (1675-1676)
 33. Կարապետ Բ. Կեսարացի (1676-1679) (1680-1681) (1681-1684) (1686-1687) (1688-1689)
 34. Սարգիս Դ. Էքմէքճի (1679-1680)
 35. Թորոս Ա. Պոլսեցի (1681) (1687-1688)
 36. Եփրեմ Ա. Ղափանցի (1684-1686) (1694-1698) (1701-1702)
 37. Խաչատուր Բ. Ճլեցի (1688)
 38. Մատթէոս Ա .Կեսարացի (1692-1694)
 39. Մելքիսեդեկ Բ. Սուպհի (1698-1699) (1700-1701)
 40. Մխիթար Ա. Քիւրտիստանցի (1699-1700)
 41. Աւետիք Ա. Եւդոկիացի (1702-1703) (1704-1706)
 42. Գալուստ Ա. Կայծակ Ամասիացի (1703-1704)
 43. Ներսէս Ա. Պալատեցի (1704)
 44. Մարտիրոս Գ. Երզնկացի (1706)
 45. Միքայէլ Ա. Խարբերդցի (1706-1707)
 46. Սահակ Ա. Ապուչեխցի (1707) (1708-1714)
 47. Յովհաննէս Է. Զմիւռնիացի (1707-1708)
 48. Յովհաննէս Ը. Գանձակեցի (1714-1715)
 49. Յովհաննէս Թ. Կոլոտ Բաղիշեցի (1715-1741)
 50. Յակոբ Բ. Զիմառացի Նալեան (1741-1749) (1752-1764)
 51. Պռոխորոն Ա. Սիլիստրեցի (1749)
 52. Մինաս Ա. Ակնեցի (1749-1751)
 53. Գէորգ Ա. Ղափանցի (1751-1752)
 54. Գրիգոր Գ. Պոլսեցի (1764-1773)
 55. Զաքարիա Բ. Կաղզուանցի (1773-1781) (1782-1799)
 56. Յովհաննէս Ժ. Համատանցի (1781-1782)
 57. Դանիէլ Ա. Սուրմառցի (1799-1800)
 58. Յովհաննէս ԺԱ. Բաբերդցի (1800-1801) (1802-1813)
 59. Գրիգոր Դ. Խամսացի (1801-1802)
 60. Աբրահամ Ա. Տաթեւացի (1813-1815)
 61. Պօղոս Ա. Ադրիանուպոլսեցի (1815-1823)
 62. Կարապետ Գ. Պալատեցի (1823-1831)
 63. Ստեփանոս Գ. Աղաւնի Պրուսացի (1831-1839) (1840-1841)
 64. Յակոբոս Գ. Պալատեցի Սերովբեան (1839-1840) (1848-1858)
 65. Աստուածատուր Բ. Պոլսեցի (1841-1844)
 66. Մատթէոս Բ. Պոլսեցի (1844-1848)
 67. Գէորգ Բ. Պոլսեցի (1856-1860)
 68. Սարգիս Ե. Ադրիանուպոլսեցի (1860-1861)
 69. Պօղոս Բ. Պրուսացի (1863-1869)
 70. Իգնատիոս Ա. Քաքմաճեան (1869)
 71. Մկրտիչ Ա. Վանեցի Խրիմեան (1869-1873)
 72. Ներսէս Բ. Պոլսեցի Վարժապետեան (1874-1884)
 73. Յարութիւն Ա. Վեհապետեան (1885-1888)
 74. Խորէն Ա. Քերեմէթցի Աշըքեան (1888-1894)
 75. Մատթէոս Գ. Պոլսեցի Իզմիրլեան (1894-1896) (1908-1909)
 76. Մաղաքիա Ա. Պոլսեցի Օրմանեան (1896-1908)
 77. Եղիշէ Ա. Պոլսեցի Դուրեան (1909-1910)
 78. Յովհաննէս ԺԲ. Պոլսեցի (1911-1913)
 79. Զաւէն Ա. Պաղտատցի Տէր Եղիաեան (1913-1915) (1919-1922)
 80. Մեսրոպ Ա. Մշեցի Նարոյեան (1927-1944)
 81. Գարեգին Ա. Տրապիզոնցի Խաչատուրեան (1951-1961)
 82. Շնորհք Ա. Եոզղատցի Գալուստեան (1961-1990)
 83. Գարեգին Բ. Պոլսեցի Գազանճեան (1990-1998)
 84. Մեսրոպ Բ. Պոլսեցի Մութաֆեան (1998-2019)
 85. Սահակ Բ. Պոլսեցի Մաշալեան (2020-…)