Վերջին Լուրեր

Տես՝ այլ լուրեր
PATRIKHANE LOGO NOR

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 4

Համաճարակի պատճառաւ տուներու մէջ փակելու պարտաւորուած երէց սերունդի մեր ժողովուրդի անդամներուն ուղղուած եւ Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր առաջնորդութեամբ «Հեռախօսային Օժանդակութեան Աջակցութիւն» կարգախօսով արշաւ մը սկսած է։ Մօտաւորապէս 20 կամաւոր կիներ,…

BALAT KAPAK

ՉԱՐԽԱՓԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԻՆ ԱՌՋԵՒ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

Պալաթու Ս. Հրեշտակապետաց Եկեղեցին Պոլսոյ ամենանուիրական ուխտատեղինէն մին է, յատկապէս Չարխափան Ս. Աստուածածնի Սրբապատկերով։ Մանաւանդ Ս. Խաչի նախօրեակին հաւատացեալներ կը փութան այս եկեղեցին ի մասնաւորի վասն բժշկութեան աղօթքներ կը վերառաքեն…

PATRIKHANE LOGO NOR

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Գ. – ՔՈՐՈՆԱ ԺԱՀՐԻ ԿԱՆԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Քորոնա ժահրի յառաջացուցած վարակի պատճառաւ ներհամայնքային զօրակցութիւն ապահովելու առաջադրութեամբ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր տնօրինութեամբ եւ օրհնութեամբ արդէն իսկ համակարգեալ աշխատանքները սկսած են։ Այս ուղղութեամբ կազմուած օժանդակութեան համակարգիչ յանձնախումբին…

Մօտաւոր հանդիսութիւններ

Հրատարակութիւններ

patrik-sinorhk-yayinlari
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՅՆ ԱՌ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ ԱՌԱՋԻՆ

Երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարքի ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ Պատրիարքական Աթոռոյս կողմէ հաստատուեցաւ նոր մատենաշար մը՝ «Շնորհք Պատրիարք – 100­» եւ հրատարակուեցաւ գեղատիպ հատոր մը եւս. «Մեկնութիւն թղթոյն առ Կորնթացիս առաջին»։ Աթոռոյս Երանաշնորհ…