ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

Ամեն. Տ. Մեսրոպ Արքեպս. Մութաֆեան Պատրիարք
Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ
Տկն. Ժանէթ Տօնէլեան Քարտուղար

 

ԼՈՒՍԱՐԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Լուսարարապետ
Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան Փոխ Լուսարարապետ
Տկն. Սոնա Կիւզէլեան Քարտուղար

 

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ – ՄԻՋԿՐՕՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան Տեսուչ

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան Տեսուչ
Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Փոխ-տեսուչ
Հոգշ. Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեան Աշխատակից
Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան Վարիչ
Տիար Սարվէն Տանէ Պատուակալ աշխատակից
Տիար Արիս Քարաֆիլ Պատուակալ աշխատակից

 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Տեսուչ
Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան -
Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան -

 

ՕՐՄԱՆԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Տեսուչ
Տկն. Հէլտա Չաթաքեան Քարտուղար

 

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆՑ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Տեսուչ
Տկն. Սոնա Կիւզէլեան Քարտուղար

 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ. ԿՈԼՈՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԱՆՈՒԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Տեսուչ
Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան Վարիչ

 

ՀԱՇՈՒԱԿԱԼԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
Տիար Պօղոս Եազըճեան Պատուակալ հաշուակալ
Տիկին Սերենա Տինչգայըքճը Հաշուապահ

 

ԹԷՔՆԻՔ ԲԱԺԻՆ
Տիար Նուրհան Գազանճեան Պատասխանատու

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Տիար Յովհաննէս Պայրամեան Սպասարար
Տիար Մկրտիչ Մորալեան Շարժավար
Տիար Արման Աւետիս Եանարեան Գիշերապահ
Տիար Սեւան Իւմիթ Հաթէմեան Բարապան
Տիար Առէն Քարափեքմեզեան Բարապան
Տկն. Վիքթորիա Փէքմէզճիեան Օգնական
Տկն. Թիւլին Թոմաքեան Օգնական
Տկն. Մարիամ Տօլաշեան Օգնական
Տկն. Կիւլէր Կէզեան Օգնական