LOGO

ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ
          Ամեն. Տ. Սահակ Արքեպս. Մաշալեան Պատրիարք
          Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Պատրիարքական Փոխանորդ
          Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան Գաւազանակիր
ԴԻՒԱՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
          Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան Դիւանապետ
          Ժանէթ Տօնէլեան Քարտուղար
ԼՈՒՍԱՐԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
          Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան Լուսարարապետ
          Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան Օգնական
          Տկն. Սոնա Կիւզէլեան Քարտուղար
ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
          Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Մաշալեան Տեսուչ
          Արժ. Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեան Օգնական
ՄԻՋԿՐՕՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
          Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան Տեսուչ
          Արժ. Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեան Օգնական
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
          Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան Տեսուչ
          Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան Վարիչ
          Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
          Տիար Սարվէն Տանէ Պատուակալ աշխատակից
          Տիար Արիս Քարաֆիլ Պատուակալ աշխատակից
ՕՐՄԱՆԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
          Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Տեսուչ
          Տկն. Հէլտա Այնաեիւզ Քարտուղար
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
          Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան Վարիչ
          Տիար Կարօ Վրամ Պապաեան Պատուակալ աշխատակից
          Տիար Ռաֆֆի Էթեէմէզ Պատուակալ աշխատակից
          Տիար Տանիէլ Տինչէր Պատուակալ աշխատակից
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ. ԿՈԼՈՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԱՆՈՒԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
          Գերշ. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան Տեսուչ
          Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան Վարիչ
ՀԱՇՈՒԱԿԱԼԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
          Տիար Պօղոս Եազըճեան Պատուակալ հաշուակալ
          Տիկին Սերենա Տինչգայըքճը Հաշուապահ
ԹԷՔՆԻՔ ԲԱԺԻՆ
          Տիար Նուրհան Գազանճեան Պատասխանատու
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
          Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան Տնօրէն
          Տիար Մկրտիչ Մորալեան Սպասարար
          Տիար Յովհաննէս Պայրամեան Շարժավար
          Տիար Արման Տօնէրեան Շարժավար
          Տիար Արման Աւետիս Եանարեան Գիշերապահ
          Տիար Սեւան Իւմիթ Հաթէմեան Բարապան
          Տիար Ահարոն Թոլկա Էրալփ Բարապան
          Տկն. Վիքթորիա Փէքմէզճիեան Օգնական
          Տկն. Թիւլին Թոմաքեան Օգնական
          Տկն. Մարիամ Տօլաշեան Օգնական
          Տկն. Ժագլին Տէօնիւքէօքեան Օգնական