ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

Ամեն. Տ. Մեսրոպ Արքեպս. Մութաֆեան Պատրիարք Ի Հանգստեան
Բարձր. Տ. Գարեգին Արքեպս. Պէքճեան Պատրիարքական Տեղապահ
Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Դիւանապետ
Տկն. Ժանէթ Տօնէլեան Քարտուղար

 

ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան Տնօրէն
Տկն. Սոնա Կիւզէլեան Քարտուղար

 

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ – ՄԻՋԿՐՕՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան Տեսուչ

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան Տեսուչ
Հոգշ. Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեան Աշխատակից
Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան Վարիչ
Տիար Սարվէն Տանէ Պատուակալ աշխատակից
Տիար Արիս Քարաֆիլ Պատուակալ աշխատակից

 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան -
Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան -

 

ՕՐՄԱՆԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան Տեսուչ
Տկն. Հէլտա Չաթաքեան Քարտուղար

 

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆՑ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան Տնօրէն
Տկն. Սոնա Կիւզէլեան Քարտուղար

 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ. ԿՈԼՈՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԱՆՈՒԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան Վարիչ

 

ՀԱՇՈՒԱԿԱԼԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
Տիար Պօղոս Եազըճեան Պատուակալ հաշուակալ
Տիկին Սերենա Տինչգայըքճը Հաշուապահ

 

ԹԷՔՆԻՔ ԲԱԺԻՆ
Տիար Նուրհան Գազանճեան Պատասխանատու

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Հոգշ. Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեան Տնօրէն
Տիար Յովհաննէս Պայրամեան Շարժավար – Սպասարար
Տիար Մկրտիչ Մորալեան Սպասարար
Տիար Արման Աւետիս Եանարեան Գիշերապահ
Տիար Սեւան Իւմիթ Հաթէմեան Բարապան
Տիար Առէն Քարափեքմեզեան Բարապան
Տկն. Վիքթորիա Փէքմէզճիեան Օգնական
Տկն. Թիւլին Թոմաքեան Օգնական
Տկն. Մարիամ Տօլաշեան Օգնական
Տկն. Ժագլին Տէօնիւքէօքեան Օգնական