KİLİSELERİN İBADETE AÇILMASIYLA İLGİLİ RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Kilise

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 27 Mayıs 2020, Çarşamba, öğle sonrasında, Kadasetli Patrik Hazretleri riyasetinde Patrikhane Kurul Salonunda toplandı.

Bilindiği üzere, Corona Virüs Pandemisi nedeniyle sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak Ruhani Meclis kararıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kiliselerimiz toplu ibadete kapatılmıştı. Ruhani Meclisimiz sağlık alanında kaydedilen olumlu gelişmeleri ve belirli izinlerle yaşamın normalleştirilmesi yönündeki çalışmaları dikkate alarak, önceden alınmış kararların gözden geçirilmesi konusunu gündeme aldı.  Her şeyden önce bir hususu özellikle vurgulayarak hatırlatmak isteriz ki başta Kadasetli Patrik Hazretleri olmak üzere Ruhani Meclis üyeleri kiliselerimizin gerek toplu ibadete, gerekse vaftiz, düğün ve cenaze törenlerinin yapılabilmeleri için yeniden açılmasını arzu etmektedirler. Ancak, kiliselerin açılması konusunda belirtilen bu istek yanında, cemaatimiz üyelerinin değerli sağlıklarının da dikkate alındığı gerçeğinin de bilinmesini isteriz.

 

  1. GENEL HUSUSLAR:

Bilindiği üzere sağlık ve bilim kurullarının belirlediği kurallara uyulması kaydıyla camilerin dış avluları ve büyük camilerin iç mekânlarında toplu ibadet yapılmasına izin verilmiştir. Fakat salonlar gibi halka açık toplantı ve etkinlikler için kullanılan mekânların önceden olduğu gibi kullanılmasının yaşama geçirilmesi ileriki günlerde öngörülmektedir. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla belirli ölçüde izinler verilmiştir. Fakat her şeye rağmen pandeminin halen sona ermediği de bir gerçektir. İbadetlerimizin ve diğer törenlerin icra mekânı kilise dış avlusu veya kompleksi olmayıp, kilisenin iç mekânıdır. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralını dikkate alarak kilise içinde yer sınırlamasına gitmek oldukça zordur.

Bu kuralı uygulamanın denenmesi durumunda ise yapılan işlemin şikâyetlere ve hatta tartışmaya neden olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla Müslüman komşularımız için ibadet sistemi göz önünde bulundurularak sağlanan izinlerin ve sosyal mesafe kuralının bizim durumuza uyarlanması imkânsız değilse bile oldukça zordur. Sorun cemaatimizin sağlığı konusunda duyduğumuz ciddi endişelere bağlıdır. Kiliselerimizin kapılarının önlem alınmaksızın ani bir kararla yeniden açılması, tehlike kalmadığının ilanı anlamını taşıyacak olup bunun doğal sonucu olarak da muhtemel yeni bulaş vakalarına yol açılacağı son derece açıktır.

 

  1. KİLİSELERİN YENİDEN TOPLU İBADETE AÇILMASI:

Yapılan görüşme sonucunda kiliselerin yeniden toplu ibadete açılması için 19 Temmuz 2020 “Vartavar Yortusu” Pazarı’nın düşünülmesi kararlaştırılmıştır. Doğal olarak ülkemizin genel durumu hakkında yapılacak resmi beyanlar dikkate alınacak, gerekli görülecek durumlarda kiliselerin ibadete açılış tarihi ertelenecek veya toplu ibadete tekrar kapatılacaktır.

  1. BAHÇE VE SALONLARIN KULLANILMASI:

İkinci bir talimata kadar kilise bahçe ve salonlarının kabul veya başka amaçlarla kullanılması uygun görülmemiştir.

  1. SURP HAĞORTUTYUN (KUTSAL KOMÜNYON) HAKKINDA:

Ruhani Meclis üyeleri pandemi boyunca cemaatimiz üyelerinin gerek ibadetten gerekse en önemlisi Surp Hağortutyun’dan uzak kaldıkları konusundaki endişelerini belirtmişlerdir. Buna göre; Kadıköy Surp Takavor, Üsküdar Surp Haç, Feriköy Surp Vartanants, Kumkapı Surp Asdvadzadzin, Samatya Surp Kevork, Yedikule Surp Pırgiç, Bakırköy Dznunt Surp Asdvadzadzni, Yeşilköy Surp Isdepanos kiliselerinin din görevlileri 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 09.30-11.00 saatleri arasında yapılacak olan kişisel başvuruları kabul ederek dileyenlere Surp Hağortutyun vereceklerdir. Bu durumlarda gerek din görevlileri, gerekse başvuruda bulunanlar sağlık kurallarına (maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen) uymak durumundadırlar. Burada amaç başkalarının da sağlığını düşünmektir.

 

  1. SURP BADARAK YAYINLARI HAKKINDA:

Pazar günleri Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde sunulan Surp Badarak ayinleri ve Kadasetli Patrik Hazretleri’nin vaazları Patrikliğimiz Facebook sayfasından yayınlanmaya devam edecektir. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması durumunda imkânı olan kiliselerde halka kapalı olmak kaydıyla Surp Badarak sunulabilecektir.

 

  1. DİNİ NİKÂH (KİLİSE DÜĞÜNLERİ) HAKKINDA:

Sadece birinci derecedeki akrabaların katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla 14 Haziran 2020, Pazar gününden itibaren Kiliselerimizde Dini Nikâhların (Kilise Düğünleri) yapılmasına izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

 

  1. VAFTİZ TÖRENLERİ HAKKINDA:

Sadece birinci derecedeki akrabaların katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla 14 Haziran 2020, Pazar gününden itibaren Kiliselerimizde vaftiz törenlerinin yapılmasına izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Vaftiz olacak çocuğun Din Görevlisi, Gınkahayr ve Gınkamayrla fiziki temasta olacağı ve mecburen sosyal mesafe kuralının ihlal edileceği hususu törenin yapılması için başvuran anne ve babaların bilgilerine sunulur. Gerekli görüldüğünde vaftiz törenlerinin normalleşme sürecinin başladığı tarihlere ertelenmesi tavsiye edilir.

 

  1. CENAZE TÖRENLERİ HAKKINDA:

Bilindiği üzere kiliselerimizin toplu ibadete kapatılması ertesinde cenaze törenlerinin birinci derece akrabaların katılımıyla mezarlıklarda yapılması kararlaştırılmıştı. Bugüne kadar mezarlıklarda açık havada yapılan törenler esnasında Ruhani Meclisin cemaatin sağlığı konusunu düşünerek belirlediği ve uygulanmasını tavsiye ettiği esaslara uyulmadığı da gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, Ruhani Meclis üyeleri kiliselerde cenaze törenlerinin yapılmasına izin verilmesi durumunda kişilerin katılım sayısının kontrol edilemeyeceğini belirterek, gerek kilise içinde gerekse dışında sağlık kurallarının ihlal edileceği hususundaki endişelerini dile getirmişlerdir. Ayrıca cemaatin kiliselerden mezarlığa nakli durumunda kullanılan araçlarda da sosyal mesafe ve sağlık şartlarının tamamen yok sayıldığı konusu da göz önünde bulundurulmuştur.  Yine cenaze nakil araçlarında din görevlisinin şoför yanında ve dört tabut taşıyıcısıyla birlikte yola çıkması durumunda sağlık kurallarının kendiliğinden ihlal edileceği düşünülmüştür.

Bütün bu konular hakkında yapılan görüşmeler sonunda ikinci bir talimata kadar cenaze törenlerinin mezarlıklarda icra edilmesinin devamına karar verildi. Daha önce cenaze törenlerine katılım konusunda yapılan önerileri Cemaatimize önemle tekrar hatırlatırız. Lütfen bu törenlere sadece birinci derecedeki akrabalar katılsın. Bunlar dışında kalanlar doğal olarak vefat edenlerin hatırasına saygı göstermek isteyeceklerdir. Bu olağanüstü durumlarda taziye ve saygılarınızı lütfen telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunun. Ayrıca cenaze töreni saatinde rahmetlinin ruhunun esenliği için bulunduğunuz yerden dua edebilirsiniz.

Aynı önerimiz evlerde yapılacak defin sonrası veya Giragamudk duaları için de geçerlidir. Bu dualarda da lütfen sadece birinci dereceden akrabalar katılsın. Lütfen sağlık kurallarına uyunuz. Bütün bu öneriler cemaatin sağlığının korunması amacıyla yapılmıştır.

 

Yeni gelişmelerin oluşması durumunda uygulanması gerekli görülen hususların ilan edileceğini cemaatimizin dikkatine sunarız.

Tanrı’nın esirgeyen gölgesi hepimizin üzerinde olsun. Bu olağanüstü durum sona ersin ve ruhani yaşamımızı normal şartlarda eskiden olduğu gibi sürdürebilelim.

 

29 Mayıs 2020

12150

RUHANİ MECLİS DİVANI