KUTSAL DOĞUŞ YORTUSU TEBRİKLERİNİN KABULÜ

Kategori: Bülten,Cemaat,Cismani,Dini,Dinlerarası,Ekümenik,Kilise

Patrik SAHAK II Hazretleri Cemaat ve Kilise Yönetim Kurulları’nın, diğer Hristiyan cemaatlerin, siyasi partilerin ve temsilcilerinin tebriklerini 6 Ocak 2020, Pazartesi, saat 15.00-17.00 saatleri arasında S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi külliyesinde bulunan Harutyun Amira Bezciyan salonunda kabul edecektir.

Kadın kollarının tebrikleri ise 8 Ocak 2020, Çarşamba günü saat 15.00’te Patriklik kabul salonunda kabul edilecektir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI