MÜTEVEFFA PATRİK MESROB II HAZRETLERİNİN KABRİ TAMAMLANDI

Kategori: Bülten,Cemaat,Cismani,Dini

Türkiye Ermenileri 84. Patriği müteveffa Mesrob II. Hazretleri’nin Şişli Ermeni mezarlığındaki kabrinin yapımı tamamlandı. Kabrin tasarımını Mimar Vazken Barın yürüttü.

MESBAD SIRIM

Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, 16 Haziran 2020, Salı, saat 10:30’da Müteveffa Patriğimizin mezarı başında yapılacak duaların sonrasında, yeni kabrin açılışı gerçekleştirilecektir.