PAPA FRANCİS HAZRETLERİ’NİN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat,Ekümenik,Kilise

Papa francis 1ANKARA’DA GÖRÜŞME
Katolik Kilisesi ruhani önderi Kadasetli Papa Francis Hazretleri 28 Kasım 2014, Cuma, Türkiye’ye geliyor. Papa Hazretleri ilk resmi ziyaretini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verecek. Sayın Cumhurbaşkanı, Papa Hazretleri’ni Ankara’daki yeni inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşk’ünde, saat 15.30’da kabul edecek. Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Patriklik Makamı adına Ankara’daki görüşmede hazır bulunacak.

Patrik Genel Vekili, Peder Şirvan Mürzyan refakatinde, 28 Kasım 2014, saat 12.00’da, hava yolu ile Başkent’e gidecek ve saat 19.00’da İstanbul’a dönecek.

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu da, Cumhurbaşkanlığı Köşk’ünden aldığı ferdi davete icabet ederek Ankara’daki kabulde hazır bulunacak.

PAPA FRANCİS HAZRETLERİ SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET EDECEK
papa kumkapiİstanbul’u ziyaret eden papalar, günün Ermeni Patriği tarafından, Ermeni Patrikhanesi’nde kabul edilmişlerdi. Son olarak, Papa Benedik XVI Hazretleri’nin ziyaretinde, Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin talimatıyla, Patriklik Kilisesi’nde dua eden papaların adlarının yazılı olduğu bir mermer kaide yerleştirilmişti.

Papa Hazretleri’nin ziyaret süresinin çok kısıtlı ve programının da oldukça yoğun olması göz önünde bulundurularak, programına Ermeni Patrikhanesi’ne ziyaret dâhil edilmemişti. Patrik Genel Vekili’nin temasları ile Papa Hazretleri’nin programı tekrar gözden geçirildi. Ziyaret programına, Surp Pırgiç Ermeni Hastane’sinde bulunan Kadasetli Mesrob II. Hazretleri’ne ziyaret eklendi. Papa Hazretleri bu vesileyle, Patrik Hazretleri’nin odasını ziyaret edecek ve şifa duaları okuyacaktır. 29 Kasım, Cumartesi, saat 13.30-14.00’de gerçekleşecek ziyaret ile Patrik Genel Vekili, Patriklik ruhanileri refakatinde, Papa Francis Hazretleri’ni karşılayacaktır. Papa Hazretleri Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Şapeli’nde de dua edecektir.

SENT ESPRİ KATEDRALİ’NDE SURP BADARAK
Kadasetli Papa Francis Hazretleri, 29 Kasım, C.tesi, Sent Espri Katedrali’nde, İstanbul’daki Katolik ruhani önderlerin ve ruhanilerin katılımı ile Surp Badarak sunacak. Törene kardeş kiliselerin ruhani önderleri veya temsilcileri de katılacaklar. Patriklik Makamı’nı temsilen Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Kiliseler ve Dinler Arası Bölüm Yöneticisi Episkopos Sahak Maşalyan ve Peder Şirvan Mürzyan hazır bulunacaklar.

FENER’DE AZİZ ANTREAS YORTUSU KUTLAMALARI
Aziz Antreas Yortusu, Fener Rum Ortodoks Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri’nin riyasetinde, Patriklik Kilisesi’nde, büyük bir ruhani coşku ile kutlanır. Yapılan kutlamalara geleneksel olarak, her yıl, Katolik Kilisesi’nin yüksek rütbeli temsilcilerinden oluşan bir heyet de katılır. Bilindiği gibi, Rum Ortodoks Patrikliği de, Aziz Petrus Yortusu’nda, Roma’da yapılan törenlere yüksek rütbeli temsilcilerden oluşan bir heyet ile katılım göstermekte.

Fener Patriklik Kilisesi’nde 30 Kasım, Pazar sabahı, Kadasetli Bartholomes Hazretleri, Aziz Antreas Yortusu münasebetiyle Surp Badarak sunacaklar. Törene, Kadasetli Papa Francis Hazretleri’nin yanı sıra, kardeş kiliselerden ruhani önderler veya temsilcileri katılacaktır. Patriklik Makamı’nı temsilen, Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, Patriklik Kilisesi’ndeki törenlerde hazır bulunacaktır.