PATRİK HAZRETLERİ ERMENİ KATOLİK CEMAATİ RUHANİ REİSİNİ KABUL ETTİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Ekümenik,Kilise

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri dün Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan’ı kabul etti. Öğleden sonra gerçekleşen ziyaret esnasında Başrahip Vartan Kazancıyan, Başrahip Apraham Fıratyan ve Üstrahip Mikayel Uçar Başepiskopos Levon Zekiyan’a eşlik ettiler. Kabulde Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan hazır bulundu.

Kabul esnasında Başepiskopos Levon Zekiyan Patrik Hazretleri’ni Patriklik Tahtı’na çıkışı münasebetiyle bir kez daha kutladılar ve bu ziyaretin bir anısı olarak Surp Krikor Naregatsi nişanını hediye ettiler.

2020 KERABAYDZAR

Çeşitli konularda yapılan görüş alışverişlerini müteakiben Patrik Hazretleri bu ziyaret ve bir kardeşlik nişanesi olarak kabul edilen hediye için teşekkür ettiler.

2020 NAREGATSI