PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN DOĞUŞ VE BELİRİŞ YORTUSU MESAJI

Kategori: Cemaat,Dini,Kilise
christmaswallpaper12jj4_JPG_1420
MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!
MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!
SİZE VE BİZE BÜYÜK MÜJDELER OLSUN!
“Korkmayın! Size, bütün halkı
çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum”
(Luka 2.10)

2021 yıl önce, küçücük Beytlehem şehrinden biraz uzaktaki çobanlar, yıldızlarla kaplı gökyüzünün altında Tanrı’nın yaratıcılığına hayran kalarak, açık havada sürülerinin yanında nöbet tutmakta ve kendi mütevazı yaşamları için hamt etmekteydiler. Kendi sade yaşantılarına alışmışlardı ve zaten başka bir seçimleri de yoktu. Bu nedenle, herhangi bir “yenilik” beklemiyorlardı, özellikle o gece. Fakat o gece, o sessiz gece Kutsal bir geceydi ve onun içerisinde Kutsallar Kutsalı, Aziz Bakire’den doğarak dünyamızı ziyaret etti. Tanrı, Biricik Oğul’un muhteşem doğuşunu, o temiz yürekli çobanlara belirtmeyi arzuladı. Göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk aniden ovanın tepesinde belirdi ve çobanlara İsa’nın Kutsal Doğuşu’nun muhteşem haberini müjdelediler.

Bu gibi muhteşem bir tablo karşısında korkudan dona kalan ve şaşıran çobanlara Rabbin meleği yaklaştı ve rahatlatıcı sözünü söyledi: “Korkmayın! Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum” (Luka 2.10).

Beklenmeyen yenilik, arzu edilen ve muhteşem bir yenilik olmasına rağmen çobanlarda korku yaratmıştı: “Korkmayın…”! Çobanların titreyen yüreklerine yöneltilmiş bu önerme, insanlar için günümüzde de hala güncelliği korumaktadır. Yenilik, bizleri korkutur. Bizler alışkanlıklarımızı tercih ederiz. Eskiyle daha rahat olurken, kendimizi emin hissettiğimizde yeniyi selamlarız ve bu da zaman alır.

2020 pek de hoş olmayan ve kötü sürprizleriyle bizleri korkuttu. Tüm uluslar için kâbusa dönüşen pandemi felaketinin yanı sıra Ermeniler, çeşit çeşit siyasi dallanmalarıyla Artsakh trajedisini yaşadılar. Geçtiğimiz yıldaki bu yenilikler, doğal olarak korkuya neden olmakta ve bu yılki Yeni Yıl ve Kutsal Doğuş Yortusu kutlamalarının daha sade geçmesine yol açmaktadır. Bu yıl, geleneksel, toplu ve coşkulu kutlamalarımızdan mahrum kalacağız. Bu günlerde ne kadar da ihtiyacımız var meleğin teşvik edici “Korkmayın…” ilanına.

İyi yürekli çobanlar, Tanrı’nın, insanlığa ve gelecek çağlara, çobanlarla ve çobanların vasıtasıyla yeni ve yenileyici bir mesaj aktardığını gördüklerinde ve duyduklarında, korkuyla karışık şaşkınlıkları kayboldu.

“Korkmayın! Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” (Luka 8.12).

Çobanlar rahatladıktan sonra, muhteşem manzarayı seyrettiler ve meleklerin görkemli ilahisini keyifle dinlediler: “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” (Luka 2:14).

Çobanlar, Tanrı’nın evlatlarını unutmadığını ve onların refahıyla ilgilendiğini anladılar. Onlar için, kurtuluşun tek yolu olan ve dünyaya sevmesini öğretecek bir Kurtarıcı göndermişti. Sonrasında bu çobanlara ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen onlar zorlu yaşantılarına devam ettiler ve karşılarına çıkan zorluklar birdenbire meydana gelmedi. Fakat, onların zihinlerini, gördükleri ve ayaklarını öptükleri Beytlehem’deki bebek süslemekteydi. Artık, yaşantılarında karşılaşacakları tüm sıkıntılar esnasında kulaklarında meleğin teselli edici sözü yankılanacaktı: “Korkma!” Çünkü Tanrı sizleri fark etti ve hesaba kattı. Sizlerin ismini biliyor ve anlaşılamaz bir sevgiyle sizlere değer veriyor.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuh. 3:16).

Atalarımız, Tanrı’nın Sevgisi’yle sevmesini bildiler, sevgiyle zorluklara katlandılar ve sevgiyle ölümü tattılar. Yortular, anlamlarını yaşadığımızda ve çevremizde yaşatabildiğimiz ölçüde anlamlı ve gerekli kalırlar. Beytlehem’deki ışığı atalarımızdan miras aldık ve paha biçilemez bir zenginlik olarak çocuklarımıza aktaracağız. Milletimizin yüreğindeki temiz ve berrak gözlerle göğe bakmanın ve Beytlehem’deki yıldızı görmenin tam zamanı. O yıldız, atalarımıza varlık ve gelişme yolunda önder olduğu gibi, bizlerin yılmaz düşlerine de önderlik edecektir.

Realist olalım. İyi insanların yaşamları, günaha bulanmış bu dünyada hiç de kolay olmamıştır. Tanrı’nın, insanlık için bir cennetin temelini atmayı arzuladığı Beytlehem şehrinde, Kötülük, Kurtarıcı’yı yok etmek için öfkelendi ve krallığın ilk hasatı olacak yeşeren kiraz ağacının kökünü kazıdı.

Kurtulan ruhlarda Mesih sürekli olarak yeniden doğduğunda, sanki Kral Hirodesler de farklı isimlerle ve yüzlerle, kötülüğün tüm sınırlarını zorlayarak yeniden beden alıyorlar. Kral Hirodes tarafından Beytlehem’de öldürülen iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsi, gayrı insani muameleyle, vahşilikle, dengesiz adaletle bedel ödeyen ve haddinden fazla insanlık onurları ve saygınlıkları zedelenen masum kurbanlar hakkında düşünmeye sevk ediyor.

Eğer bu Yortu’da fakirleri, yalnız kalanları, gurbetçileri ve göçmenleri, korumasız yaşlıları, hastaları, evsizleri ve aç kalanları düşünmezsek vicdanımız önünde günah işlemiş oluruz. Şu anda öyle yuvalar var ki, orada sevdiklerini kaybedenler yas tutuyorlar. “Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor” (Mat. 2:18). Hiç kuşkusuz ki, 2020’nin hüzünlü mirasını yüklenen 2021 yılı da hiçbir ayrım gözetmeksizin hepimiz üzerinde baskı kuracak. Özellikle aileler ağır bir şekilde bedel ödeyecekler. Bu nedenle, ekmekten ve sudan da ötesi, dayanabilme ve gelecekteki berrak, şanslı günlere doğru ilerleme ümidine ihtiyaçları var.

İmanlı Ermeni Ailesi yüzyıllar boyunca, aile katında her zaman bir Bebek İsa bulunduğunu, yüreğinde O’na olan imanla dik durduğunu ve böylece her türlü zorlukla mücadele etmeye ve talihin estirdiği tüm fırtınalara karşı göğüs germeye hazır olduğunu kanıtladı.

Yeni yıl kelimenin tam anlamıyla, torbasında bizler için korku salan ve tehdit unsuru “yenilikler” taşıyor. Fakat, bizler bu yenilikleri kabul etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. O halde, “Korkmayın”. Halkımızın samimi bir şekilde göğe yükselttiği duaları sayesinde, Tanrı’nın destek ve yardımı, uygun zamanda muhakkak bizlere ulaşacaktır. İşte, “Yeni”yi tüm unsurlarıyla kabul etmeye ve gelecekteki yabancı tüm rüzgârlara göğüs germeye hazırız. 2021’in tüm sürprizlerine ve mücadelelerine, Haç çıkartarak ve “Emmanuel” olan Göksel Baba’mıza güvenerek dayanmak için buradayız.

Yeni yıl arifesinde, en iyi ve en aydınlık sizlerle birlikte olsun. Düşlerinizin gerçekleşmesini, başarınızın daim olmasını ve sağlığınızın yerinde olmasını diliyorum. Mevsimin bereketi ve coşkusu sizlerin üzerine insin ve bu günlerde tüm dünya genelinde iyi dileklerle dolan yüreklere bizler de paydaş olalım. Melekler, gökyüzünden insanoğlu üzerine Tanrısal sevgi, kardeş severlik, esenlik ve huzur yağdırsın.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu’nu, Kadınlar kolumuzu, Gençlik Komisyonumuzu, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla

PATRİK SAHAK II.