RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat

LOGOPatrikliğimiz Ruhani Meclisi 3 Mayıs 2021, Pazartesi, saat 16.00’da Kadasetli Patrik Hazretleri riyasetinde sanal ortamda toplandı.

Toplantıda hazır olan ruhaniler, son günlerde cemaat yaşantımızı üzen gelişmeleri gündeme aldılar.

Ruhani Meclis, dini bir organ olması sıfatıyla, cemaat yaşantımızda huzur ve barış ortamının hüküm sürmesini her zaman arzulamakta ve ihtiyaç hâsıl olduğunda elinden geldiğince bu doğrultuda kendi katkısını sunmaya çalışmaktadır.

Ruhani Meclis üyeleri, son günlerde Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) sosyal platformundaki yazışmalar sonucunda, Kadasetli Patrik Hazretleri’yle ERVAB ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu arasında meydana gelen gerginliği üzüntüyle karşıladılar. Aynı zamanda, bu gergin ortamın Sayın Bedros Şirinoğlu imzasıyla yayınlanan bir “Açıklama” safhasına erişmesi nedeniyle de üzüntülerini bildirdiler.

Ruhani Meclis üyeleri, öncelikle Patriklik Makamı ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu arasında hiçbir problem bulunmadığını vurguladılar. Hatta Harutyun Amira Bezciyan’ın emanetinin gelişmesi ve sağlam temeller üzerinde devamlılığı hususunda yönetim kurulu üyelerinin yürüttükleri çalışmaları takdirle karşıladıklarını hatırlattılar. Son günlerde meydana gelen gergin ortamının aşırı hassasiyetten kaynaklandığını belirttiler.

Cemaatimizin ruhani, eğitimsel, hayri ve kültürel faaliyetlerinde, Sayın Bedros Şirinoğlu’nun yıllardır devam eden hayırseverliği herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra, kendileri Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun başkanlık görevini yürütmektedir.

Dolayısıyla, cemaat yaşantımızın ileri gelen kişilerinden birinin, “Açıklama ve Çağrı” başlığı altındaki bir yazıyla, eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri Patrik Hazretleri’ne ve Patriklik Makamı’na yöneltmesi, Ruhani Meclis üyelerini de ziyadesiyle üzmüştür. Ne yazık ki, geleneksel yönetim prensiplerimizle örtüşmeyen bu ifadeler iyi olan ilişkileri yaralamıştır. Sayın Bedros Şirinoğlu’nun olgunluğuna olan inancımızla, ilişkilerin yeniden düzelmesi doğrultusunda adımlar atacağını umuyoruz.

Günümüzde cemaat yaşantımızda, maddi nedenlerden dolayı sıkıntılar meydana geldiği bir gerçektir. Bu sıkıntılar, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde daha da ağır bir hale gelmiştir. Diğer yandan, cemaatimizdeki azalma nedeniyle insan gücünün eksikliği de belirginleşmiştir. Kurumlarımız, kendi bünyelerini yeni ve özellikle genç bireylerle tazelemede çoğu zaman zorluk yaşamaktadırlar.

Dolayısıyla, bu reddedilemez gerçek karşısında, cemaatimizin yöneticilerinin kendi hassasiyetlerini bir tarafa bırakmaları ve cemaat yaşantısını sağlıklı bir şekilde idame ettirecek ortak akıl etrafında birleşmeleri gerekmektedir. Ruhani Meclis üyeleri, yöneticilerimizi, Patriklik Makamı’nın ruhani ve manevi otoritesini dikkate alarak sağduyulu hareket etmeye davet etmektedirler.

Pandeminin neden olduğu sorunlar nedeniyle cemaat yaşantımızın etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda, Patriklik Makamı’nın ve Patrik Hazretleri’nin manevi otoritesini yüksek tutarak, toplumumuzda birlik ve karşılıklı anlaşma ruhunu tesis etmemiz gerekmektedir.

Ruhani Meclis üyeleri, Patriklik Makamı’nın özellikle pandemi döneminde yürütmeye başladığı iki temel hizmet kanalıyla, halkımızın yaşantısında Patrikliğin varlığını hissettirmesinden dolayı memnuniyetlerini belirttiler. Patriklik Makamı, edilgen olmamakla birlikte, olanakları dâhilinde uzaktan da olsa cemaatimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.

Kadasetli Patrik Hazretleri’nin takdisleri ve himayelerinde, Patriklik Makamı’nın sosyal medya kanalarında S. Badaraklar, vaazlar ve çeşitli törenler yayınlanmış olup, hala yayınlanmaya da devam etmektedir. Bu hizmet esnasında, binlerce izleyicinin yayınları takip ettiği görülmüştür. Bu yayın hizmeti birçoklarının takdirini kazanmış, gerek şehrimizden, gerek Anadolu’daki cemaatimiz üyelerinden ve gerekse yurt dışından çok olumlu geri bildirimler almıştır.

Kadasetli Patrik Hazretleri’nin takdisleri ve himayelerinde kurulan Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu, özellikle pandemi sürecinde kiliselerimiz fakir kollarıyla irtibata geçerek, beş yüzden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmıştır. Tabiatıyla, bu bereketli hizmetin başarıya ulaşmasında cemaat vakıflarımızın ve hayırseverlerimizin katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Komisyon, çalışmalarının sonucunu şeffaf bir şekilde Patriklik Makamı’na bildirmektedir. Cemaatimiz üyelerine yapılan yardımlar esnasında, cemaatimiz üyelerinden dileyenlere kilisemizin temel bir hizmeti olarak, Kutsal Kitap temin edilmiştir. Ruhani Meclis üyeleri, bu sosyal yardımların hiçbir politik, şahsi veya sivil beklentilerle yapılmadığını özellikle vurguladılar.

Ruhani Meclis üyeleri, Patriklik Makamı’nın üst düzey ruhani otorite olması sıfatıyla, Türkiye’deki Ermeni Cemaati’nin merkezi olduğunu önemle vurguladılar. Bu kurumun, sivil konularla doğrudan ilgilenme gibi bir arzusu bulunmamaktadır. Fakat sivil konularda yetkiyle donatılmış herhangi bir resmi organın bulunmaması nedeniyle, cemaatimizle ilgili sorunlar çözüm arzusuyla Patriklik Makamı’na ulaşmaktadır. Kadasetli Patrik Hazretleri, sivil konularda kendisinin bir yaptırımı olmadığının bilincinde olmasına rağmen, pederane yaklaşımıyla çözüm yolları bulmayı arzular ve bu doğrultuda çıkış yollarının tesis edilebilmeleri için toplantılar tertipler. Tam da bu nedenle, Kadasetli Patrik Hazretleri, bünyesinde komisyonların faaliyet göstermesi ve cemaatimizi ilgilendiren sorunların çözüm bulması ümidiyle, ERVAB’ın kurulmasına olurunu vermişti. Fakat tüm iyi niyetli girişimlere rağmen, pandemi nedeniyle gerekli toplantıları organize etmek ve kararlar almak mümkün olmamıştır. Dolayısıyla, sadece bu nedenle, acil olarak yardıma ihtiyacı olan okulların yöneticilerinin Patriklik Makamı’na başvuruları, pederane ve çobansal yaklaşımla kabul gördü. Kadasetli Patrik Hazretleri, bu bağlamda okulların ihtiyacı olan maddi meblağın net olarak belirlenebilmesi için, alanında uzman muhasiplerin yardımına başvurdu. Öncelikli gündem, okullarımızın acil olan ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Kadasetli Patrik Hazretleri, cemaatimize ait herhangi bir kurumun geleceğinin tayin edilebilmesi için, araştırmaların yapılmasının, uzmanların görüşlerinin alınmasının ve eldeki veriler dâhilinde cemaat genelinde bir konsensüsle karar almanın doğru olacağına inanmaktadır.

Ruhani Meclis üyeleri, Patrik Hazretleri’nin bu zorlu günlerde cemaatimiz evlatlarına Patriklik sıfatıyla çobanlık ettiğini hatırlatarak, Tanrı ve cemaatimiz önünde Kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, Patriklik Makamı’nın faaliyetlerinin sağlam bir şekilde devam edebilmesi için katkısı olan herkese teşekkür etmektedirler.

RUHANİ MECLİS DİVANI

3 Mayıs 2021
12563