RUHANİ MECLİS DUYURUSU

Kategori: Belgeler,Cemaat

LOGOSekiz yılı aşkın bir süredir vakıf yönetim kurulları seçimlerinin yapılamamış olmasına bağlı olarak gerek yönetim kurulları, gerekse cemaatimiz endişeli bir beklenti içindeydiler. Vakıfların sağlıklı yönetilmesine engel olan bu durum Patriklik Makamı’nı da derinden üzmekteydi.

Adaletin nihayet tecelli ettiğinden emin olarak Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın cemaat vakıfları açısından olumlu sonuçlanması başta Patriklik Makamı olmak üzere, cemaatimiz çevrelerinde memnuniyetle karşılanmıştır.

Alınan karar uyarınca seçimlerin yapılmasına engel teşkil eden vakıflar yönetmeliğinin seçimlerle ilgili maddelerinin iptali üzerine yenisi yürürlüğe girinceye kadar mevcut yöneticilerin görevlerine devam edeceklerine dair genelge ve daha sonra ölüm, istifa nedenlerle boşalan yönetim kurullarına atama yoluyla üye almalarına imkân veren genelgenin de iptaliyle vakıf yönetim kurulları seçimlerinin yapılmasının önü açılmıştır. Aynı zamanda, vakıf yönetim kurullarının yapılacak seçimlerle teşkil edilmesi de sağlanmıştır.

Buna göre vakıf yönetim kurulları seçimlerinin sekiz yıldan bu yana yapılamamasına bağlı olarak yönetim kurullarının yaşadıkları zorlukların, özellikle de manevi yorgunlukların yapılacak seçimlerle yeni yönetim kurulları teşkiliyle izale edileceği muhakkaktır. Dolayısıyla vakıf yönetim kurullarımızın seçimlerin yapılması dileklerini resmi makamlara arz edeceklerine eminiz.

Ayrıca bazı vakıf yönetim kurullarının semt çevrelerinde seçmen ve aday sayısının kısıtlı sayıda olmasına bağlı olan mahzurların göz önünde bulundurularak, seçimlerin bölge esasında yapılmasının olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

24 Mart 2021
12460