“Şoğagat” Dergisi

Sevgi (Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
Tel. (0212) 517-0970, (0212) 517-0971
Fax. (0212) 516-4833
E-mail: haybaddivan@gmail.com , haybadtivan@gmail.com
Web sitesi: http://www.lraper.org , www.turkiyeermenileripatrikligi.com

“Şoğagat” dini, âhlaki, tarihi, edebi ve kültürel dergisi İstanbul’da 1952’de basılmaya başlar.

Derginin ilk resmi sahibi Üst Rahip Sahak Papazyan, sorumlu yazı işleri müdürü ise Üst Rahip Karekin Kazancıyan (daha sonra Türkiye Ermenileri Patriği) olur. 1953’te derginin resmi sahibi S. Haç Tıbrevank Okulu Vakfı olur ve derginin adı “Şoğagat” Surp Haç Tıbrevank’ın dini, etik ve edebi resmi yayın organı olarak değişir.

1959-1961 yılları arasında Patrik Yeğişe Turyan’ın doğumun 100. Yılı dolayısıyla, 525 sayfalık özel sayı hazırlanır. 1962’de sorumlu yazı işleri müdürü Ardaşes Nışanyan olur. 1968’de Şoğagat dergisi, yıllık olarak hazırlanmaya başlar. 1977’de, Şoğagat’ın 25. yılı kutlanır ve bu vesileyle, Kevork Pamukcuyan, 1923-1977 yılları arasında İstanbul’da basılan kitapların listesini yayımlar. 1978’den itibaren çeşitli vesilelerle “Şoğagat Dizisi” adı altında hatıra kitapçıkları hazırlanır.

1998-1991 yılları arasında derginin yayımına ara verilir. Patrik Karekin II. (Kazancıyan) göreve geldikten sonra, 1991’de Şoğagat’ın yeniden yayınlanması çalışmalarına başlanır. Bu dönemde derginin resmi sahibi Patriklik Makamı olur ve üç sayı yayımlanır. 1995’e kadar yayın çalışmalarına tekrar ara verilir. Yayıncılık çalışmalarını daha da geliştirmek için Baruyr Muratyan’ın, Kevork Pamukçuyan’ın ve Vağarşag Seropyan’ın üye olukları bir yayın kurulu kurulur. Sorumlu müdür Başepiskopos Mesrob Mutafyan (günümüz Türkiye Ermenileri Patriği) olurken, sorumlu yazı işleri müdürü Peder Krikor Damadyan olur. 1995’te Şoğagat bilimsel tarihi araştırma konuları ile zenginleşerek yayınlanır. Aynı zamanda, Şoğagat Dizisi’nden eserler de yayınlanır.