Jamanak Günlük Gazete

Şehadet Sok. No.: 36/4, 34379 Feriköy
Tel.: (0212) 243-5639
Fax: (0212) 243-3196
E-mail: jamanak@jamanak.com

Jamanak, İstanbul’da yayımlanmakta olan Ermenice günlük siyasi gazetedir.

28 Ekim 1908 tarihinde Sarkis ve Misak Koçunyan kardeşler tarafından kurulmuştur.

Görünümündeki gazetenin sahibi, dedesiyle aynı ismi taşıyan Sarkis Koçunyan, yazı işleri müdürü, eşi Nadya Koçunyan, başyazarı ise oğlu Ara Koçunyan’dır.

Uzun yıllar Karaköy’de, ardından Tünel’deki Narmanlı Han’da ve Beyoğlu İstiklal Caddesi Postacılar Sokak’taki Santa-Maria Hanı’nda hazırlanan gazetenin merkezi, günümüzde Feriköy’dedir.

Dört sayfa olarak pazar günleri hariç hergün hazırlanıp basılan gazete, İstanbul’un değişik yerlerindeki bayilere dağıtılmaktadır.

Gazetede özellikle Türkiye Ermenilerine ait cemaat haberleri, yurtdışında çıkmakta olan Ermenice gazetelerden aktarılan haberler ve Türkiye’deki günlük siyasal gelişmeler yer almaktadır.

2010 yılından itibaren, Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile gazetenin 100. Yılı kutlamaları gerçekleştirildi.