SURP HOVHANNES ERMENİ KİLİSESİ, GEDİKPAŞA

İletişim Bilgileri

Sarayiçi Sok. No: 7, 34126 Gedikpaşa
Tel.: (0212) 517-8078
Faks: (0212) 458-6427
E-mail: g.surphovhannes@hotmail.com

1849’de ilk olarak Patrik Hagopos III. Seropyan döneminde, Gedikpaşa’nın Sarayiçi semtinde inşa edildi. Yangın nedeniyle kül olmasından sonra, 1876’da Patrik Nerses Varjabedyan döneminde yeniden inşa edildi. Daha sonra Patrik Madteos İzmirliyan döneminde restore edilerek 1895’te ibadete açıldı. Uzun yıllar bakımsız ve yarı yıkık kalan kilise binası, nihayet 1950’de restore edildi. 1972’de vuku bulan yangından sonra, elden geçirilmiş olsa da 1986’da temelden restore edildi ve Patrik Şınorhk’un eliyle ibadete açıldı.

Kilise son olarak 2006 yılında onarıldı ve Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin eliyle ibadete açıldı.

Kilise’nin avlusunda gömülmüş olan hayırseverler şunlardır:
Garabed Esgiciyan 1877
Aleksan Masehyan 1878
Harutyun Kınacyan 1895

Harita