SURP TATEOS – SURP PARTOĞOMEOS ERMENİ KİLİSESİ

İletişim Bilgileri

Alboyacılar Sok. No: 57, 34096 Yenikapı
Tel.: (0212) 530-0695

Bu kilise Ermenilerin ilk ruhani aydınlatıcıları olan Surp Tateos ve Surp Partoğomeos Havariler’in ismine atfedilmiştir. Kilise’nin temeli 1846’da Patrik Madteos II. Çuhacıyan tarafından atılmıştır. Kilise 1969’da Patrik Şınorhk’un döneminde, Tateos Ajderhanyan çifti ve bazı hayırseverlerin destekleriyle yenilendi.

Kilise avlusunda gömülü olan hayırseverler:
Mıgırdiç Peşdimalcıyan (1874’te vefat etmiştir) ve Bayan Mosigyan.

Harita