SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE PATRİK HAZRETLERİ VAKIF YÖNETİM KURULU’NA BİR TAKDİR YAZISI İLETTİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

PEDERANE SELAM VE TAKDİSLERİMİZ

SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ’NİN

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE

 

Bugün Hampartsum Yortusu. İsa Mesih’in Göğe Yükselişi’ni ruhani coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Tanrı’nın Biricik Oğul’u Göksel baba’nın iradesi doğrultusunda kurtuluş mükjdesini vaaz etti, kurtuluşumuz için eziyet çekti, haça geridir ve üçüncü gün ölülerden dirildi ve görkemli bedeniyle kırk gün süreyle öğrencileri ve başkalarına göründü ve sonsuza dek Melkisedek düzenine göre
kâhinlik görevini sürdürmek üzere göğe yükseldi. Göğe yükseliş yortusu ifade ettiği Yükselme ana çerçevesinde kutlanıyor. Bu yükselme sadece dünyevi anlamıyla değil; ruhani ve etik anlamlarıyla değer kazanmakta. İsa Mesih göğe yükselmeden önce on bir öğrencisine “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin” diyerek, evrensel bir görev verdi ve “dünyanın sonuna dek her an kendileriyle birlikte olacağını” vaat etti (Matta; 28:18-20).

 

İsa Mesih gerçekten de öğrencileriyle ve onların devamında bizlerle birlikte oldu, halen bizlerle ve Baba’nın görkemiyle ikinci kez gelişline dek bizlerle olmayı sürdürecek.

 

Mesih’in görevini Bedeni olan Kutsal Kilise sürdürüyor. Kilise tüm kurumlarıyla Mesih’in görevinin prensiplerini yansıtmakta. Kilise sadece dini bir kurum olmayıp, bunun yanı sıra sosyal, insan sever, hayırsever ve kültürel kurumları himaye etmektedir. Kilise tarihimizde kraliyete mensup asilzadeler hastaneler kurmuşlar ve bu kurumlar için Aziz Nerses Bartev Katolikos’un şefaatini dilemişlerdir. Kilisemizin bu büyük azizinin, kendisiyle başlamış olan insan sever ve hayırsever hizmet akımından beslenen tüm kurumlar için şefaat ettiğine inanıyoruz.

 

Türkiye Ermenileri Patrikliği günümüzde ruhani yetki sınırları dahilinde olan ve “Kıtutyan Harg” yani “Merhamet Yuvası” adıyla bilinen Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin varlığı ile onur duymaktadır. Surp Pırgiç Hastanesi tarih boyunca taşralarda kurulmuş olan hastanelerin anılarını da yaşatmaktadır.

 

Surp Pırgiç Hastanesi, cemaat tarihimizde eşsiz hayırsever kişililiğiyle tanınmış olan Harutyun Amira Bezciyan’ın emanetidir. Ve Hampartsum Yortusu’nda hastanenin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Harutyun Amira Bezciyan hastanenin kuruluşu için çok büyük bağışta bulunmuş olmasına rağmen, övülmeye ve takdire değer bir davranışla hastaneyi İsa Mesih’e ithaf ederek Surp Pırgiç olarak adlandırmıştır. Hampartsum Yortusu’nun ana fikri olarak yansıyan “yükselme sırrı”nın, hepimiz için onur kaynağı olan bu kurumun faaliyetinde yaşama dönüştüğünün tanıkları oluyoruz.  İnanıyoruz ki İsa Mesih bu kurumla birliktedir.

 

Bu kurum, hayırsever hizmetleriyle cemaatimiz mensupları, diaspora cemaatleri ve yurdumuzun yüksek düzey resmi makamları tarafından takdir edilmektedir. Modern tıbbi cihazları, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, rahat tedavi imkanları ve huzurevi bölümleriyle faaliyetini her yıl ilerleme ve gelişme kaydederek sürdürmektedir. Özellikle son Corona Salgını münasebetiyle hastanenin üstlendiği özverili hizmet anlayışı her türlü takdirin üzerindedir.

 

Tanrı’yı hoşnut kılan görevlerini yerine getiren başta hastane hekimlerinden Dr. Maksut Ahbap olmak üzere görev yapmış olan hekimlere, hemşirelere pederane takdislerimizi veriyoruz. Onlar şikâyet etmeksizin, çoğu zaman istirahatlerinden feragat ederek salgından etkilenmiş hastaların tedavileri ve sağlıklarına kavuşmaları için insanüstü gayretlerle görev yaptılar. Bu kriz döneminde Ermeni cemaati bünyesinde gerçekleşmiş olan bu takdire değer hizmet örneğini Tıp Tarihi kaydedecektir.

 

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi bugün ulaşmış olduğu konumunu hayırseverlerin bağışlarına borçludur.  Onlar, hastanede verilen hizmete ve yapılan çalışmalara güvenerek yaptıkları bağışları İsa Mesih’e teslim ettiler.  Onların bir tek beklentileri vardı: Yaptıkları bağışların semerelerini ve onların berekete vesile olduğunu görmek. Bunun yanı sıra da Mesih’te uyuyan sevdiklerinin ruhlarının şad olacağına inanmak.

 

Mesih’te uyuyan tüm hayırseverleri istirahat dualarıyla anarken, günümüz hayırseverlerini en iyi dileklerimizle selamlıyoruz. Tanrı hepsinden razı olsun.

 

Hayırseverler neden bağışlarda bulunuyorlar? Bağışlar, Hastane Vakfı Yönetim Kurulu’na duyulan güvenin getirisidir. Bu vesileyle, hastaneyi günümüz konumuna getiren ve eriştiği konumu korumak ve ileri düzeye taşımak için ellerinden gelen imkanlarla çalışan başta Hastane Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu olmak üzere yönetim kurulu üyelerini takdir ediyor, kendilerini takdis ediyoruz. Vakıf Yönetim Kurulu, hastane hizmetleri yanı sıra Vakıf Emlaklarının aidiyeti ve değerlendirmeleriyle de ilgilenmektedir.

 

Bu kuruma alın terlerini katmış olan ve Mesih’te uyuyan tüm yöneticileri, hekimleri, hemşireleri ve hizmetkarları istirahat dualarıyla anıyoruz. Tanrı ruhlarına esenlik versin.

 

Bu vesileyle hastane Başhekimi Dr. Armenag Medzaduryan şahsında hastane hekimlerini ve hemşirelerini ve tüm hizmetkarlarını pederane takdislerimizle selamlıyoruz. Tanrı kendilerine sağlıklı yaşam bahşetsin. Tanrı’nın görkemi ve Surp Pırgiç Hastanesi’nin yapılanması için yapacakları hizmetlerdeki gayretlerini güçlendirsin.

 

Rabbin inayetiyle bereketlenin. Dualarımızla sizlerin yanındayız.

 

 

 

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği