Tarkmançats Ermeni İlköğretim Okulu

Taşbasamak Sok. No. 52, 34347 Ortaköy
Kurucu temsilcisi: Hayk Aslanyan Müdür: Aras Delice
Tel.: (0212) 261-7751 Faks: (0212) 259-8812
E-mail: info@tarkmancas.com Web Sitesi: http://www.tarkmancas.k12.tr

Boğaz kıyılarında bulunan bu ilkokul 1785’te Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan tarafından kurulmuştur ve 1800-1812 yılları arasında da onarım görmüştür. Dönemin tarih yazarlarından Avedis Berberyan’ın 1810’da burada öğretmenlik yaparak 210 öğrenci yetiştirmiş olması semtin ne kadar kalabalık olduğunun bir göstergesidir. Okulun tarihinde ünlü Ermeniler’e rastlamaktayız. Üç katlı binanın, içi ahşap, dışı ise kargir bir yapıya sahiptir.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak faaliyet göstermektedir.